Komisyon Adı:İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Konu: Türkiye Büyük Millet Meclisinde Basın Ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelik'in Basın Mensuplarıyla İlgili Olduğuna, Milletvekillerine Uygulanamayacağına İlişkin Açıklaması
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:10/07/2019


Türkiye Büyük Millet Meclisinde Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelik'in basın mensuplarıyla ilgili olduğuna, milletvekillerine uygulanamayacağına ilişkin açıklaması MAHMUT TANAL (İstanbul) - Değerli Başkanım, İçişleri Bakanlığının değerli bürokratları, değerli milletvekili arkadaşlar, değerli basın mensupları; hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.

     Sayın Başkanım, biraz önce siz giriş konuşmanızda bize verdiğiniz bu bilgi notları için teşekkür ederim. Ancak yıl şu anda 2019, sizin bize okuduğunuz buradaki cezaevi sorunları 2015 yazmışsınız.

     BAŞKAN - Mahmut Bey, 2.015 adet o.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Peki, bunu düzelttik, teşekkür ederim.

     İkinci sorum şu: Biraz önce yine dediniz ki Komisyonda çekimle ilgili -aynen cümle şu- sizin metninizin fotokopisi yani benim ilave ettiğim bir şey yok. Başta okursak. "Türkiye Büyük Millet Meclisinde Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkındaki Yönetmelik'in 13'üncü maddesi..." Bir milletvekili benim konuşmamı veya ben bir milletvekilinin konuşmasını milletvekili olarak bunu buraya yayınlıyorsam bu Meclisteki basın-yayın mensuplarının konumunda ben değilim.

     BAŞKAN - Siz basın-yayın mensubu musunuz?

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Ben burada Sezgin Bey'in çalışmasını, konuşmasını yayınlayabilirim, Sezgin Bey benimkini yayınlayabilir. Olabilir, ben tamam, sizinkini yayınlayamayabilirim, muvafakatiniz olmayabilir ama kaldı ki zaten siz halka mal olmuş olan tüm milletvekilleri, halka mal olmuş olan insanlar burada belki diyebilirsiniz ki... Yani burada değerli bürokrat arkadaşlarımız sözü kendi üzerine almasınlar, bu tartışma sizinle alakalı, ilgili değil, bu, geçmişten gelen bir tartışma. Yani burada denilebilir ki: "Ya, kamu görevlisi arkadaşlarımız bunun kendileri açısından hedef gösterme, terörü hedef gösterme anlamında denebilir, aynı o konuda katılırım ama yani burada bir milletvekili kendisiyle ilgili konuşmasını, çalışmasını seçmene, 82 milyona yansıtmak istediği zaman burada basın mensuplarının çalışmalarıyla ilgili düzenlemeyi yapan yönetmeliğin hükümlerini milletvekillerine uygulayamazsınız. Burada açık ve net hüküm budur.

     Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım.

     BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum.

     Sayın Tanal, tabii bu tartışma konusu sizin veçhenizden bu şekilde yaklaşıyor olabilirsiniz ama Meclisimizin müstakar uygulamaları biliyorsunuz, teamülleri bu yönetmelik gereğince başkana bu yetkiyi haiz olduğuna ilişkin genel bir kabul söz konusu. Bunu bu şekilde şu ana kadar bütün komisyonlarımız gerçekleştirmedi.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - O zaman ben burada bunu yayınlayacağım, gelin siz de alın bakalım, nasıl olacak? Ya ben hiç bugüne kadar yayınlamadım ama yanlış uygulama yani ben de hukukun... Şimdi, yayınlamadığım hâlde yayınlayacağım, siz de gelin alın bakalım.

     BAŞKAN - Sayın Tanal...

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Uyalım ama hep birlikte uyalım. Bu, benimle ilgili bir düzenleme değil ama buraya gelip hiç yayınlamadım, siz de biliyorsunuz. Öyle bir derdim de yok, öyle bir kaygım da yok ama yani basın mensuplarına ilişkin yönetmeliği getirtip milletvekillerine uygulamayın ya. Siz de hukukçusunuz ben de hukukçuyum.

     BAŞKAN - Mahmut Bey, kanunlar biliyorsunuz genel ve objektif olarak hazırlanır.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Doğru. Yalnız amacı aşan bir şey olduysa özür dilerim. Ben o konuda...

     BAŞKAN - Ama benim konuşmama müsaade etmiyorsunuz. Yani bu gerçekten sizi bu noktada... Yani ben konuşurken birilerinin araya girmemesini özellikle istirham ediyorum.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Başkanım, özür dilerim tekrar...