Komisyon Adı:İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Konu:Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu Ve 3 Arkadaşı İle Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan Tarafından Verilen Komisyon Bünyesinde Çocuk Hakları Alt Komisyonu Kurulmasıyla İlgili Aynı Mahiyetteki Önergelere İlişkin Görüşmeler
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:03/07/2019


Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve 3 arkadaşı ile Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan tarafından verilen Komisyon bünyesinde Çocuk Hakları Alt Komisyonu kurulmasıyla ilgili aynı mahiyetteki önergelere ilişkin görüşmeler MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkan.

     Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

     İrfan Bey de daha önce böyle bir alt komisyon kurulması talebinde bulunmuş. Cumhuriyet Halt Partisi Grubu olarak da gerçekten... Bunun bir ihtiyaç olduğunu vekil arkadaşımız daha önceden dile getirmiş. İki önergenin birlikte oylanmasını ben talep ediyorum çünkü ilk önerge oylandı, bir an önce bunun da oylanmasını talep ediyorum ve oylanacak olan önergeyle birlikte ikisinin birleştirilmesini talep ediyorum.

     İkinci bir husus: Evet yani burada gerekçe kısmının hepsi düzgün, muntazam, yürekten katılıyoruz. Arkadaşlarımızın kalemlerine sağlık. Ancak burada, sondan ikinci paragrafın ilk cümlelerine baktığımız zaman orada kurumsal ceza, çocuk adaleti ve bunlara baktığımız zaman yani herhâlde Sincan Cezaevindeki raporla, çocuk haklarıyla ilgili sanki bir şeyler varmış gibi cümleler okuyorum. İleride daha rahat çalışırız.

     Hayırlı olsun diyorum şimdiden.

     Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım.

     Başkanım, ben erken bitirdim ama...