Komisyon Adı:İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Konu:Hükümlü Ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonunun Hazırladığı Sincan Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu'na İlişkin Görüşmeler
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:03/07/2019


Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonunun hazırladığı Sincan Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu'na ilişkin görüşmeler MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim.

     Şimdi İnfaz Kanunu'nda temel ilkeler var; eşitlik... Benim bildiğim kadarıyla da RTÜK yasasında, TRT'nin yönetmeliğinde, mevzuatında da eşitlik var.

     Hiç getirme, yapmadın, benim uyarım üzerine getiriyor.

     Arkadaşımız burada mikrofonu tüm siyasi partilere burada hiçbir ayrım yapmadan götürdü, bana getirmedi.

     BAŞKAN - Sonra geldi arkadaşımız, haksızlık etmeyelim.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Burada sordum, dedi ki: Efendim, buradaki yetkili arkadaşımız görüntüyü al... Yani demek ki bizim görüntümüzü, diğer arkadaşlarımızın ses muhtevasını alıyorlar. Biz burada TRT olarak sizin dolgu malzemeniz değiliz arkadaşım. Sizden ricam: Eşitlik uyarınca görevi yaparken... Burada çalışan emekçi arkadaş, size saygım sonsuz, bu laflarım sizin şahsınıza özgü değil, ne olur kendi üstünüze almayın.

     HAKAN KAHTALI (Malatya) - Mahmut Bey, kim dedi "Koymayın mikrofonu oraya." diye.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Kendisi, bak burada işte. Arkadaşım burada tanık. AK PARTİ'li arkadaşımız burada ya, yapmayın ya.

     PAKİZE MUTLU AYDEMİR (Balıkesir) - Ama o yoktu orada.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Diğer arkadaşımız dedi.

     PAKİZE MUTLU AYDEMİR (Balıkesir) - O görüntü alıyordu.

     BAŞKAN - Tamam, bir bitirsin Mahmut Bey.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Arkadaşlar, ya burada konuşmayı birlikte yaptık. Üstat da burada ya, tarafsız. Abi, sen konuşur musun? Ne konuştuk, sen konuş Allah rızası için ya.

     OSMAN NURİ GÜLAÇAR (Van) - Vekilimizin ifade ettiği şey doğru. Mesela o arkadaşımıza, yani ona mikrofonu koyma...

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Burada arkadaşımızın konuşmasını anlatır mısın, ne dedi?

     BAŞKAN - Mahmut Bey, böyle bir üslup yok.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Böyle bir üslup yok, böyle bir TRT de yok üstat. Yani böyle bir TRT olabilir mi? Benim görüntümü alacak, sizin ses kaydınızı alacak, böyle bir TRT olur mu?

     BAŞKAN - Benim size olan bakış açımı istismar ederek bu sözü araya girip aldınız.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Yok, ama üstat bu değil ya! Konumuza gelelim...

     BAŞKAN - Mahmut Bey, şimdi bir şey söyleyeceğim, şöyle, tabii arkadaşımızın burada söz alıp kendini savunacak bir tarafı yok, böyle bir şey doğru değil.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Esas konuya gelelim.

     BAŞKAN - Tamam, buyurun Mahmut Bey.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Başkanım.

     Şimdi raporda, İnfaz Kanunu'nun 12'nci maddesi gençlere özgü ceza infaz kurumlarından bahseder. Sincan Cezaevinde 18 ile 21 yaş arası tutuklu ve hükümlüler de var. İnfaz Kanunu'nun 12'nci maddesi gençlik kapalı ceza infaz kurumları, cezanın infazına başlandığı tarihte 18 yaşını bitirmiş olup 21 yaşını doldurmamış genç hükümlülerin cezalarını çektikleri, eğitim, öğretim esasına dayalı, firara karşı önlemler vesaireler alınır diye devam eder. Şimdi, bununla ilgili hiçbir gençlik cezaevimiz yok yani bence bir öneri anlamında bunun olması gerekiyor, bu önemli bir husus. Burada 18 yaşı bitiren herkes diğer büyüklerle aynı yerde cezası infaz ediliyor veya aynı yerde tutuklu bulunuyor. Bunu bence Komisyon olarak Adalet Bakanlığına bunu bildirip bence bu konuda da bölümlerin, birimlerin açılması lazım.

     İkinci husus şu: Raporda yok muydu acaba o şekilde tutuklu veya hükümlü? Onu ben bilmiyorum, onu giden arkadaşlarımız bilebiliyor. Yine bizim İnfaz Kanunu'muzun 16'ncı maddesinin 4'üncü ve 5'inci fıkrası, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan hükümlü kadınların -burada hükümlü geçiyor ancak hükümlü olmayanlar da bu atıfla bu hükümden yararlanıyor- hapis cezasının infazı geri bırakılır. Bu durumda, gebelik süresince ve doğumdan itibaren altı aylık sürenin dolmasına kadar cezanın infazı ertelenmektedir. Ancak çocuğun ölmüş olması veya annesinden başka birine verilmiş olması durumunda doğumdan itibaren iki aylık sürenin geçmesiyle infaz başlanır diyor. Bununla ilgili ben raporda açıklayıcı bir hüküm bulmadım. Yani bu durumda, bu kapsamda olan tutuklu veya hükümlü mü yoktu, yoksa gözden mi kaçtı, kaçırıldı bu bilmiyorum? Yani bu konuyla ilgili bir açıklama bulamadım. Sizler ziyarete gittiniz, bu durumda hiç kimse yok muydu, bu rapora niye dercedilmedi?

     Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.