Komisyon Adı:Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu
Konu:İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un İsmini Zikrederek Şahsına Sataştığına İlişkin Açıklaması
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:05/11/2018


İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un ismini zikrederek şahsına sataştığına ilişkin açıklaması MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim.

     Şimdi, değerli arkadaşlar, sayın grup başkan vekili diyor ki: "Efendim, komisyonda öyle bir izne gerek yok." Sayın Başkan, izne gerek yoksa 16 Temmuz 2018 tarihinde Sayın Başkanımızın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinden niçin izin alma ihtiyacını hissetti, bana bunu izah eder misiniz? İki: Gayet rahat, İç Tüzük'ün 25'inci maddesi niçin orada var? Üç: Madem kanun koyucu boş işlerle uğraşmaz diyoruz, bu İç Tüzük'ün 1'inci maddesi neden burada yasama yılının tarifini yapmış "1 Ekimden başlayıp 30 Eylülde sona erer." diyor? Sayın Başkanımız 16 Temmuz 2018'de izin için müracaat ediyor Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve burada da "35'inci maddeye göre" diyor. Burada 35'inci maddeye baktığımız zaman, 35'inci madde böyle bir izin, böyle çalışmayla ilgili bir madde de değil. Peki, olmayınca böyle bir izin de aslında verilmemiş, 35'inci maddenin bununla ilgisi yok ki izin 25'inci maddeyle olur. Burası cumhuriyet başsavcılığı veya ağır ceza mahkemesi değil ki kamu tarafından bir kamu suçu olacak, resen bu 35'inci maddeyi 25'inci madde şeklinde de düzeltemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Sayın Başkanımızın 35'inci maddedeki talebiyle bağlıdır, bu talebi de genişletemez. Peki, 35'inci madde çalışma iznini içeriyor mu? İçermiyor. Olması gereken madde nedir? 25'inci maddedir. 25'inci maddeyle ilgili 16 Temmuz 2018'den bu saate kadar bir çalışma izni ve talebi, dilekçesi var mı? Yok. Peki, değerli arkadaşlar, birleşim nedir? Birleşim de Genel Kurulun belli bir günde açılan toplantısıdır. O belli bir gün ne zaman biter? Pazartesi günü açıldı, doğru. Pazartesi günü gece 24.00'e kadar çalışır, doğru. Artık saat 24.00'ten sonra ikinci güne geçiyoruz biz. 24.00'te kapanır, kapandıktan sonra salı günü açılır. Salı günü bugün içindi ama siz 24.00'ten bu saate kadar kesintisiz, aralıksız fasılasız çalışamazsınız çünkü çalışma izni yok. Yani bu kadar biz niye inatlaşıyoruz? Yani izin yok, çalışma izninizi çıkarın, çalışalım.

     Teşekkür ediyorum.