Komisyon Adı:Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu
Konu:Sağlıkla İlgili Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi(2/1186)
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:05/11/2018


Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi(2/1186) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Yani burada Sayın Bakanım, biz masumiyet ilkesine inanan insanlarız.

     Değerli arkadaşlar, amacı aşan bir cümle sarf ettiysem özür diliyorum. Ben kimseye o anlamda, maddi mahsûsât anlamında bir şeyde bulunmadım. Eğer yanlış anlaşıldıysa özür dilerim. Her insan masumiyet karinesi ve Anayasa'nın 38'inci maddesi gereğince suçu kesinleşinceye kadar masumdur. İnsanları zan altında bırakmaya benim ne hakkım var ne yetkim var, bu insan onuruyla bağdaşan bir husus da değil. Ancak burada bu makasın bu kadar olması insanları rüşvete... Gerçekten onun zeminini hazırlar. Yani taşıma esnasında veya o dükkâna nakil esnasında herhangi bir ihbarla veya bir tespitle "Al arkadaşım, sana 5 bin lira veya 10 bin lira, beni görme ya." der. Olabilecek şeyler bunlar, olma ihtimali olan şeyler bunlar, yoksa yani kurum olarak şahısları, kimseyi zan altında bırakma gibi ne kastım ne hakkım ne de yetkim var; bunun da idrakinde olan birisiyim ama yanlış anlaşıldıysa özür dilerim yani tutanaklara da böyle geçmişse çıkarılmasını talep ederim ama o amaçla söylemedim ben. Mecliste ben bugüne kadar mümkün olduğunca kimsenin şahsıyla, kişiliğiyle uğraşan birisi olmadım. Nedir? Bugüne kadar hep önümde bir mevzuat varsa o mevzuatın ifratını, nereye kadar uzanabileceğinin ihtimallerini söylemeye çalıştım, bugün de yaptığım bu oldu. Netice itibarıyla dikkat ederseniz onun devamında dedim yani burada bu zehirli maddenin üretilmesinden, naklinden veya yakalanmasından ne olacağıyla ilgili sonuç da yok burada. Yani burada amaç buydu yoksa birilerinin...

     AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Kanunun diğer maddeleri bu konuyu, uyumu düzenliyor, burada sadece uyumla memnuiyetlere yani yasaklara uyulmaması durumunda ne yapılacağı yazılı. Aynı şekilde burada bir ceza...

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Üstadım, biraz önce söylediğiniz o maddeyle ilgili, o gümrükle ilgili, bakın, getirdiniz "10 kat." dediniz, o maddelerin toplumda açacağı yara... Uluslararası sözleşmeler de, Avrupa Birliği normları da bahsettiğiniz o maddede var yani onunla bunları aynı kefede tutmak ne kadar...

     AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Önerge gelsin, ben önergeye karşı değilim, burada Komisyon ne karar verirse biz ona katılırız.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bunu makul zemine...

     Ben Ramazan Bey'e de teşekkür ederim yani hakikaten bugün gecenin yıldızı oldu. Yani 4 dönemdir birlikte vekillik yapıyoruz, sağ olsun yani demek ki partinin adına uygun bir vaziyette bugün hareket etti, sizi kutluyorum ama bunun devamını diliyoruz.