Komisyon Adı:Plan Ve Bütçe Komisyonu
Konu:Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1491)
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:24/12/2018


Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1491) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Yok, sataşmayacağım ben.

     Teşekkür ederim Sayın Başkan.

     Sayın Çelebi'ye teşekkür ederim. Sayın Çelebi, yalnız bu bahsettiğiniz olayda geçmişte de bu tür düzenlemeler oldu ancak Anayasa'mızın 67'nci maddesinin son fıkrasında 2001 tarihinde değişiklik oldu. 2001 tarihindeki bu değişiklikten sonra böyle bir uygulama hiçbir zaman yaşanmadı.

     İkinci bir husus, şunu da düzeltelim: Şimdi, geçmişte Yargıtay üyeleri kendi arasında seçim yapardı, o yüzden uzuyordu. Şu anda kendi içinde değil, o Yargıtay başkanlarının içerisinde zaten öneriliyor, sadece oy kullanılıyor kendi içerisinde, o kadar uzun sürecek bir tartışma yok, mevzuatımız ona izin vermiyor yani olması gereken... Yani çok kısa bir süre içerisinde onların hepsi telafi edilebilir. Bu anlamda gerçekten bunun çıkarılması lazım.

     Teşekkür ediyorum.