Komisyon Adı:Plan Ve Bütçe Komisyonu
Konu:Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1491)
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:24/12/2018


Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1491) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkan.

     Sayın Muş, biraz önce ben konuştuğumda dediniz ki: "Tebligat Kanunu'ndan..." Yetkili arkadaşlara döndünüz, "Kabahatler Kanunu'ndaki tebligat hükümlerinden." dediniz. Kabahatler Kanunu'nun 20'nci maddesine bakıyoruz "Soruşturma zamanaşımı" diyor. Aynen konu şu şekilde, deniliyor ki: "...fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar idari para cezası verilerek tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemez, verilmiş olanlar düşer." Peki, düşüyorsa bir daha buna gerek var mı, bir.

     İkincisi: Burada tüm arkadaşlarımız "af, af, af" diyor. Eğer, bu, af kapsamındaysa, af olarak geliyorsa biz anayasa literatürü açısından, Anayasa'nın 87'nci maddesinde özel af ve genel af deriz. Özel af ve genel af açısından 87'nci maddesine göre, Sayın Başkanım, bu şekilde af niteliği taşıyan kanunlar Anayasa hükümleri uyarınca teklif yapılır, ona göre görüşmeler yapılır. Bunun bu şekilde normal kanunmuş gibi görüşülmesi Anayasa'ya aykırılık teşkil eder. Sayın Bekaroğlu dedi ki: "Siz madem idari para cezasını buna getiriyorsunuz, diğerlerine niye getirmiyorsunuz?" sorusunu sorunca Sayın Başkanım, siz cevap verdiniz, dediniz ki: "Örnek hangi kanunda var." Örnek, 1181 sayılı Askerlik Kanunu; örnek, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu; örnek, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu; örnek, Sosyal Güvenlik Kanunu; örnek, 3776 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halk Oylamasına Sunulması Hakkında Kanun; örnek...

     BAŞKAN - Bunların hangisinde iki ay önce cezalar güncellendi?

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bakın, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu...

     BAŞKAN - Hangisinde iki ay önce cezalar güncellendi, artırıldı?

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bakın, ben sizin sözünüzü kesmedim.

     MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - O ayrı bir şey.

     BAŞKAN - Ne ayrı bir şey? Hiçbir şey ayrı değil, hepsi birbiriyle bağlantılı.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Örnek istediniz. Bakın, idari para cezası anlamında, kanunda bu kadar ceza varken bunların hiçbirini yapmıyorsanız, eğer sadece buna getiriliyorsa Anayasa'nın 10'uncu maddesindeki eşitlik ilkesini ihlal etmiş oluruz.

     BAŞKAN - Değil, değil.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Yani burada eğer gerçekten iyi bir düzenleme yapıyorsak...

     BAŞKAN - O zaman şunu mu söylüyorsunuz? Yani "Trafik cezalarını artırdığınız gibi Anayasa'nın eşitlik ilkesini ihlal etmemek için bütün cezaları artıralım." mı diyorsunuz tamamen?

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Ben onu demiyorum, siz benim cümlemi çarpıtıyorsunuz.

     BAŞKAN - Yok canım, ben öyle anlıyorum.

     MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - Aynen, çarpıtıyorsunuz.

     BAŞKAN - Aynen öyle söylüyorsunuz.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Çarpıtıyorsunuz. Ben size diyorum ki: İdari para cezasını vermiş olduğunuz bu kanunların hepsini aynı kapsama alın, affı herkes için getirin diyoruz.

     BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum Sayın Tanal.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Aynı zamanda bu af kapsamının Anayasa'nın 87'nci maddesine göre de görüşülmesi lazım, Anayasa'ya da aykırılık teşkil etmekte.

     Teşekkür ederim.