Komisyon Adı:Plan Ve Bütçe Komisyonu
Konu:İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Tbmm İçtüzüğü'nün 56'ncı Maddesine Göre Milletvekillerinin Kravat Takması Gerektiğine İlişkin Açıklaması
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:12/11/2018


İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TBMM İçtüzüğü'nün 56'ncı maddesine göre milletvekillerinin kravat takması gerektiğine ilişkin açıklaması MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkanım, İç Tüzük burada uygulanıyor değil mi? Uygulanıyor. İç Tüzük'ün 56'ncı maddesine göre milletvekili buraya kravatla girebilir. Lütfen İç Tüzük'ün gereğini yapın, ya dışarı çıkarın ya da kravatını taksın! Sizden rica ediyorum, İç Tüzük 56, ya kravatını takacak ya dışarı çıkacak, bu kadar açık ve net!