Komisyon Adı:Plan Ve Bütçe Komisyonu
Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1369)
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:05/12/2018


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1369) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkan.

     Anayasa'mızın 48'inci maddesi "Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir." Açık ve net buna aykırı, bir.

     İki: Biraz önce "Vergilerle ilgili." denildi. Anayasa'nın 73'üncü maddesi fıkra üç "Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır."

     Anayasa 104'üncü madde on yedinci fıkra der ki: "Cumhurbaşkanı temel hak ve özgürlüklerle alakalı ve ilgili olarak kararname çıkaramaz."

     Sizin ücret indirmeniz, temel hak ve özgürlüklerin özünü oluşturur ve aynı zamanda vergiyle ilgili düzenleme dediğiniz o yetkiyi veriyoruz demeniz yine Anayasa'nın 72'nci maddesindeki dördüncü fıkraya aykırıdır.

     Biz burada kimsenin niyetini miyetini okumuyoruz. Biz burada mevcut olan pozitif düzenlemenin Anayasa'daki maddelerle olan aykırılıklarını dile getiriyoruz Sayın İbrahim Bey. Niyeti siz okursunuz, ayrı bir olay ama ben bugüne kadar kimsenin niyetini okumadım.

     Olay bundan ibarettir.

     Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.