Komisyon Adı:Plan Ve Bütçe Komisyonu
Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1369)
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:05/12/2018


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1369) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkan.

     Şimdi, bu madde, Anayasa'mızda herkesin dilediği alanda özgürce ve serbestçe sözleşme yapma ilkesine aykırılık teşkil etmektedir diye düşünüyorum. Yani hemen kaşlarınızı çattınız Sayın Vekil arkadaşım, benim sizinle yapacağım şu kalemin alım satımıyla veya siz gayet... Ben sizi kutluyorum ve sizi de çok kıskanıyorum. Sayın Çelebi pilot, pilotlukla ilgili konuları herhâlde Meclisteki 600 milletvekili içerisinde çok iyi bilen bir arkadaşımız. A şirketiyle, özel bir uçuş şirketiyle Sayın Çelebi'nin yapacağı pilotluk sözleşmesinde Cumhurbaşkanına niye yetki veriyorsunuz? Ne hakla yetkisi var? Yani, Cumhurbaşkanının o unvanının getirdiği ulviliğe aykırı değil mi ya? Yani, çalışacak olan bir pilotun maaşını, ücretini belirleme yetkisini nasıl Cumhurbaşkanına verirsiniz? Dünyada böyle devlet başkanlarının pilot ücretlerini belirlediği başka ülke var mı, Allah rızası için ya? Yani Cumhurbaşkanını böyle işlerle niye meşgul ediyorsunuz. Yani, bilemiyorum. Sayın Çelebi, siz pilotsunuz, dünyada pilot ücretlerini belirleyen cumhurbaşkanları olabiliyor mu, devlet başkanları olabiliyor mu? Yani bu sözleşme özgürlüğüne aykırı Değerli Başkanım. Siz iyi bir sanayicisiniz diye biliyorum ben. Şimdi, sizin aldığınız, sattığınız malın veyahut da aldığınız personelin işine Cumhurbaşkanı niye müdahale etsin? Veyahut da biraz önce değerli hatip arkadaşımız da bahsetti hukukta kazanılmış hak ilkesinden. Anladım, ücretin sıfıra kadar indirilmesi... Kanunların amacı, ileriye yönelik düzenlemeler yapılması gerekirken, bunu sizin sıfıra indirmeniz açısından hukuk güvenliği... Biraz önce bir tezat duruma yine düşüldü. Dediniz ki: "Ya, biz polislere özgü bu sandığı getirirsek işte yeni işe aldıklarımızla ilgili eğer biz onlarda zorunluluk yaparsak efendim bu, hukuk güvenliğine aykırı." Peki, bu, hukuk güvenliğine aykırı değil mi? Bir maddedeki söylediğiniz gerekçe diğer maddedeki gerekçeyi çürütüyor Değerli Başkanım. Sizden benim istirhamım şu: Cumhurbaşkanının bu şekilde sözleşmelere müdahale yetkisi ancak mahkeme kararıyla olur. Nedir? Enflasyon çok yüksektir veya o şirket için katlanılmaz bir hâl almıştır, hâkimin sözleşmeye müdahalesine gayet rahat Borçlar Kanunu hükümleri buna imkân vermektedir, siz mevcut olan Borçlar Kanunu hükümlerini... Liberal ekonomiyi eğer savunuyorsanız... Yani, burada, sözleşme özgürlüğünü yapmak hem Anayasa'nın verdiği hak hem uluslararası sözleşmelerin verdiği bir hak. Bunların tamamını bir tarafa bırakıp Sayın Cumhurbaşkanına bu yetkiyi vermeniz, bir, Cumhurbaşkanına, sözleşme yapma özgürlüğü açısından müdahale yetkisini vermeniz Cumhurbaşkanına hakarettir. Ya, Cumhurbaşkanını öyle bıraktınız ki yarın öbür gün evlilik sözleşmelerinin yetkisini de vereceksiniz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani pilot A şirketiyle, B şirketiyle ne sözleşme yaparsa yapsın. Ha, kurum içerisindeki, kamu kurum ve kuruluşları orada istisna etmişsiniz. Bu anlamda, gerçekten kabul edilebilir bir durum değil Değerli Başkanım.

     Teşekkür eder, saygılarımı sunarım.