Komisyon Adı:Plan Ve Bütçe Komisyonu
Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1369)
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:05/12/2018


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1369) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Değerli Başkanım.

     Şimdi, "varlık şirketi" deniliyor; kaç tane varlık şirketi var Türkiye'de? Bunların bugüne kadarki kârı ne kadardır? Anayasa'mızın emredici hükümlerinde "Gelire göre vergi alınır." deniliyor. Biraz önce 2'nci maddede tartıştık, ne denildi? "Efendim, polise zorunlu bir sandık getirelim, yardım amacıyla sıkıntılarını giderelim." denildi, böyle bir zorunluluk getiriliyor. Bir taraftan da bu varlık şirketlerini vergiden istisna ediyoruz, muaf hâle getiriyoruz. Bu bir çelişki değil mi, bir tezat değil mi? Polisten kestiğimizi bu varlık şirketlerine niye veriyoruz? Bu varlık şirketlerinin kaç tanesi yerli, kaç tanesi millî? Bunların ortaklarının kaç tanesi yabancı? Bunları bize sunar mısınız. Aynı zamanda bu varlık şirketlerine bu şekildeki vergi muafiyeti ne kadar istihdam alanı yaratacaktır; kaç işçiye, kaç insana iş alanı yaratacaktır? Bunlara herhangi bir istihdam alanı yaratmayacak ise bunun pratik olarak hedefi nedir? Yani kaç tane fabrika bununla açılacak? Bununla fabrika mı açılacak yoksa bununla gerçekten sıcak para kazanıp yurt dışına mı gönderilecek? Buradaki arzulanan hedef, amaç nedir? Milletin burada faydası nedir? Burada sizin vazgeçtiğiniz vergiler vatandaşa doğrudan veya dolaylı olarak vergi olarak ne kadar külfet getirecek? Yani, bunun bir maliyeti, ekstrası yok mu? Bir taraftan alıyorsunuz, diğer taraftan vazgeçiyorsunuz. Bu, kanun yapma tekniğine, milletin çıkarına, menfaatine uygun değil değerli arkadaşlar. Yani Türkiye'de biz vergiyi doğrudan vatandaştan ne kadar alıyoruz, dolaylı olarak ne kadar alıyoruz ve bu dolaylı olarak şirketlerdeki, hele hele bu varlık şirketleri... Mesela bu varlık şirketi -bunun içerisinde bildiğim kadarıyla- bankalarda ne kadar icralık varsa Sayın Başkanım, icra dosyaları eğer 10 trilyonsa gidiyor, 2 trilyona satın alıyor, vatandaştan 10 trilyon para tahsil ediyor ve siz bunu da getirip şu anda vergiden de muaf edeceksiniz. Ya, hangi kitap, hangi Anayasa, hangi vergi kanunu kabul eder? Olacak şey mi? Madem ki varlık şirketi 10 trilyonluk dosyayı 2 trilyona satın alıyorsa 2 trilyonu tahsil etsin vatandaştan. 10 trilyonu tahsil etme imkânı vereceksiniz, bunu da vergiden istisna edeceksiniz. Bunu ne din kabul eder ne Anayasa kabul eder ne insanlık kabul eder ne sosyal devlet kabul eder. Bu, tamamen Anayasa'ya aykırıdır. Vicdanlarınıza sesleniyorum: 10 trilyonluk dosyayı bu varlık şirketleri satın alıyor 1 trilyona veya 2 trilyona, 5 trilyona; vergisini vermeden gidip tahsil etmeye çalışıyor Değerli Başkanım, halkımız bu konuda mağdur.

     Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunarım.