Komisyon Adı:Plan Ve Bütçe Komisyonu
Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1369)
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:05/12/2018


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1369) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim, sağ olun.

     Şimdi, burada sayın milletvekili arkadaşımız sorulara cevap verirken İLKSAN kararını söyledi. Kaç tarihli o?

     MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - 2016 Ağabey.

     ZİYA ALTUNYALDIZ (Konya) - Karar tarihi 29/11/2017, Resmî Gazete'de yayım tarihi 3/1/2018.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bu karar niye böyle? Bu yeni değil ki, bunun çok eski olması lazım.

     MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - Yeni karar verildi.

     ZİYA ALTUNYALDIZ (Konya) - Buradan okuyorum Sayın Tanal, değiştireyim mi tarihi?

     MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - Ama aynı şey değil, aynı konu değil.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Peki, şimdi, soru şu: Anayasa Mahkemesi her olayı kendi özelinde ayrı ayrı...

     BAŞKAN - Sayın Tanal, çok kısa olacaktı. Sadece yetki şeyin... Önergeyi veren arkadaşımız yeterli açıklamaları yaptı.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bitiriyorum Sayın Başkan.

     BAŞKAN - Ben nezaketen size kısa bir söz verdim.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Ben teşekkür ediyorum duyarlılığınıza, bitiriyorum zaten.

     Mahkemeler her olayı kendi özelinde karara bağlar. Yani, bu Anayasa Mahkemesinin kararı ayet değil, "Değiştirilmez." denilen bir şey değil. Zamana, koşullara, olaya özgü olarak her olay ayrı ayrı tartışılır, hukukta böyle tabular yoktur. Ve bahsettiğiniz şekilde "sosyal devlet" ilkesi orada işlenmemiştir; mesela bir bakar mısınız, kararda "sosyal devlet" ilkesine aykırıdır bu olay.

     Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.