Komisyon Adı:Plan Ve Bütçe Komisyonu
Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1369)
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:05/12/2018


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1369) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkan.

     Değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar, basın mensupları; hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.

     Tabii, kanun çıkarılırken kanunun hedefi nedir, kanunun buradaki muradı nedir ve kanunun buradaki beklentileri nedir, bu sorulara cevabın aranması lazım.

     Şimdi, sandık kuruluyor, polise ek gösterge neydi 2200'dü. 2200'den 3000'e yükselttik. 3000'e yükselttiğimiz zaman polisin cebine ne girdi? Emekli olan arkadaşlarımızın, bildiğim kadarıyla, 47 TL kadar bir para girdi. Burada gayet rahat 3000 ek gösterge çıkarmakla kaşıkla verdiğimizi şimdi kepçeyle geri alıyoruz.

     Sizden benim istirhamım yani bu uygulama, bilemiyorum, diğer meslek gruplarında, ben hukukçuyum, bizde sandık vardır ama ihtiyaridir, zorunlu değil. Bunu, yani Emniyet mensubu arkadaşlarımıza hep "demokrasi" diyor muyuz? Diyoruz. Hep "sandık" diyor muyuz? Diyoruz. Gelin, Emniyet mensuplarının, gayet rahat, önüne sandığı koyalım: "Arkadaşlar, siz bu sandığın zorunlu olmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz?" Bir referandum yapalım onların arasında. Yani demokratik bir yöntem, bu tartışma da bence burada bitmiş olur. Ve hem maaşlardan kesilecek olan kesintiyi hem de demokratik kararı Emniyet mensubu camiası kendisi karar versin. Yani bu açıdan bizim bunu zorunlu hâle getirmemiz bence yanlış. Bunu eğer zorunlu hâle getirecekseniz ise şöyle yapın o zaman, başka bir alternatif, yani zaten mevcut olan o maaşlarla zor geçiniyorlar. Arkadaş, bizim elektrik faturamızdan TRT payı almıyor musunuz? Alıyorsunuz. O zaman TRT payı gibi bir oran da oraya koyun o zaman. Yani eşit dağılım anlamında, adaletli bir dağılım anlamında... İdare hukukunun temel bir ilkesi var, nedir: Efendim, "Nimet; emek, külfet karşılığıdır." Külfetin karşılığı ne ise nimetinden faydalanacaksınız. Peki, burada o zaman gelin bu külfeti dağıtalım, topluma dağıtalım. Yani mesela siz buradan Çankaya'dan Yıldız'a gidiyorsunuz, elektrik dağıtım bedelini 15 lira kesinti yapılıyor; taksi tutsanız o parayı tutmuyor, otobüsle gitseniz o parayı tutmuyor; aynı tek bir ev de yok orada, dünya kadar aile var. Yani bu açıdan, bari o zaman o dağıtım bedellerini paradan kesin yani polise ek bir külfet getirmeyelim.

     Buradan, yani sandıkların genel amacı, mantığı şu: İyi günde, kötü günde, sosyal anlamda destekleme amacına yönelik olur ama bunu da getirirken nedir yani mesela bizim baro sandığımızda ekonomik anlamda sıkıntıdaysanız gayet rahat size faizsiz ve uzun süreli olarak belli bir miktar para veriliyor ve kefil de vesaire de aranmıyor veyahut da Allah göstermesin, başınıza bir şey geldi, bir kaza yaptınız, hasta oldunuz hastanede tedavi göreceksiniz yani bu kurumunuz mevcut olanı karşılamıyorsa onu en azından karşılıyor. Şimdi, bize buradaki bu sandığın ne getirisi var? Bu açıdan gerçekten zorunlu hâle getirmek, memur arkadaşlarımız ileride bunu dava ettikleri zaman, diğer sandıklarla eşitlik ilkesine aykırılık anlamında Anayasa'nın 10'uncu maddesi açısından bu, belki memurluktan atılacak, böyle bir tehditle karşı karşıya kalacaklar. Kaldı ki Anayasa'mızın 5'inci maddesi şunu söylüyor: "Devletin amacı vatandaşın huzur ve mutluluğunu sağlamaktır."

     BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tanal.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bitiriyorum, özür dilerim Başkanım, yani ben hiç polemiklere girmiyorum dikkat ederseniz ve mümkün olduğunca da teorik anlamda faydalı olabilecek şeyleri söylemeye çalışıyorum ben.

     Yani bu anlamda, 5'inci maddede "Devletin asli görevi vatandaşın huzuru, refahı ve mutluluğunu sağlamaktır." E, peki, siz bunu zorunlu hâle getirdiğiniz zaman ne olur? Vatandaşımızın huzurunu ve mutluluğunu bozmuş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı ikide bir diyor ki... E, peki, bu Emniyet mensupları sandığa üye, evlendiği zaman evlilik yardımı ne yapılacak arkadaş? Çocuğu dünyaya geldi, ne kadar yardım yapacak? Allah göstermesin, aile yakınlarından birini kaybettiği zaman ne yardımı yapacak? Sayın Cumhurbaşkanı "3 çocuk yap." diyor. Peki, bu Emniyet mensubu bu maaşla nasıl geçinecek?

     ÖZKAN YALIM (Uşak) - 4'e çıktı.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Şimdi 4'e mi çıktı? Allah yardımcı olsun.

     Yani peki, bunu "4" diyenler, "5" diyenler kendi çocuklarına aynı sayıyı yaptırtıyor mu? Yok. Gariban vatandaşa "Çocuk yapın." diyor ama kendileri bu tavsiyelere uymuyorlar.

     Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunarım.