Komisyon Adı:Plan Ve Bütçe Komisyonu
Konu:2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) İle 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) Ve Sayıştay Tezkereleri A) Adalet Bakanlığı B)ceza Ve İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İş Yurtları Kurumu C)türkiye Adalet Akademisi Ç)anayasa Mahkemesi D)yargıtay E)danıştay F)hakimler Ve Savcılar Kurulu G)türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu Ğ)kişisel Verileri Koruma Kurumu
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:20/11/2018


2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a) Adalet Bakanlığı b)Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu c)Türkiye Adalet Akademisi ç)Anayasa Mahkemesi d)Yargıtay e)Danıştay f)Hakimler ve Savcılar Kurulu g)Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ğ)Kişisel Verileri Koruma Kurumu MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

     Sayın Bakanım, Anayasa'mızın 90'ıncı maddesi uluslararası sözleşmeler, tabii, çatıştığı zaman uluslararası sözleşmenin geçerli olduğunu söyler; 90/5.

     Sayın Cumhurbaşkanının bu açıklaması, Türk Ceza Kanunu'nun 277'deki yargılamayı etkileme suçu, Türk Ceza Kanunu 288'deki hukuk devleti temel görevlerinden biri de adil yargılamayı sağlamaktır... Adil yargılama suçunu teşkil etmiyor mu?

     İkinci sorum: Bu Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfında tarifnameler uygulanıyor. Taksimetreler biraz önce sayın arkadaşlarımız okuyunca... Orada taksimetre açılmıyor. İşte Kızılay'dan Çankaya, Sıhhıye'den Çankaya 35-40 lira yazıyor. Bu Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının kaç tane aracı var, günlük ne kadar hasılat yapılıyor?

     Üçüncüsü, avukatları hâkim ve savcılığa aldırıp bunların çoğu bürolarının bulunduğu yerde avukatlık yapıyor ve bürolarını dışarıda böyle organize ediyorlar. Bunlarla ilgili bir tedbir almayı düşünüyor musunuz?