Komisyon Adı:Plan Ve Bütçe Komisyonu
Konu:2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) İle 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) Ve Sayıştay Tezkereleri A)dışişleri Bakanlığı B)avrupa Birliği Başkanlığı C)avrupa Birliği Bakanlığı Ç)türk Akreditasyon Kurumu D)avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:14/11/2018


2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Dışişleri Bakanlığı b)Avrupa Birliği Başkanlığı c)Avrupa Birliği Bakanlığı ç)Türk Akreditasyon Kurumu d)Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkanım.

     Değerli milletvekilleri, Değerli Bakanım, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları; hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum.

     Şimdi, konuya girerken hemen şunu söyleyeyim: Değerli Bakanım, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız var, mavi kart alıyorlar, mavi kartı Türkiye'de de alabiliyorlar. Türkiye'den mavi kart aldığı zaman 10 TL'ye alıyor, yurt dışında aldığı zaman 3 euroya alıyor, 18 TL'ye tekabül ediyor yani Türkiye'de alınca 10 lira, yurt dışında, Almanya'da alınca 18 lira. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı; Türkiye'de alınca 18,5 lira, Almanya'da alınca 8 euro, 49 lira 50 kuruşa tekabül ediyor. Kayıp Türkiye Cumhuriyeti kartı çıkarma bedeli, Türkiye'de çıkarınca 37 TL, Almanya'da çıkarınca 12 euro; 74,15 liraya tekabül ediyor. Bir yıllık pasaport ücreti, Almanya'da çıkarınca 52 euro, 321 liraya tekabül ediyor, Türkiye'de alınca 308 lira. Burada, belki biraz kur farkı vesaire denilebilir ama diğerleri hiç olabilecek şey değil, daha bir uçurum var. Dört yıllık ve üzeri pasaport alındığı zaman Almanya'da 104 euro, 642 TL'ye tekabül ediyor, Türkiye'de 764 lira. Türkiye'de bu daha pahalı oldu bu sefer yani Almanya'da daha ucuz, Türkiye'de daha pahalı oldu.

     Geliyoruz, öğrenci defter ücreti; hele hele öğrenciye indirimin olması lazım, hatta bence bunların ücretsiz olması lazım eğitimin, öğretimin teşviki açısından, öyle ya, Anayasa'mız diyor işte "Eğitim ücretsizdir." Bunlar yani Almanya'da alırsa 28 euro, 173 TL'ye tekabül ediyor, Türkiye'de alırsa 108 TL. Sizden istirhamım benim, yani burada fiyatlarda bir ahenkliğin sağlanması açısından bunu bir gözden geçirmek lazım.

     İkincisi: Vatandaşlarımız, yurt dışındaki gurbetçi vatandaşlarımız hakikaten bu konuda da mağdur. Mesela geçmişte, seçim dönemlerinde denildi ki: "Efendim, tatil dönemlerinde uçak biletleri ucuzlayacak." Uçak biletleri hakikaten el yakıyor. Vatandaşımız perişan durumda. Bu uçak biletlerini emekliler için, öğrenciler için... Yani bir yandan biz, orada bulanan vatandaşlarımızın kendi millî kültüründen uzaklaşmaması için onlara "Gelin, gidin." diyoruz ama bu uçak biletleri yüzünden, ekonomi yüzünden vatandaş gelip gidemiyor ki; bu sıkıntıyı yaşıyorlar oradaki vatandaşlarımız.

     Bir başka mağduriyet: Bu bilgi transfer sözleşmesi imzalandı. "Maalesef, diğer ülkeler Türkiye gibi -oradaki vatandaşlarımızın bize ilettikleri şikâyetler- bu bilgi transferi anlamında vatandaşını pek ihbar etmiyor ancak Türkiye bizi ihbar ediyor. Bize burada Almanya'daki Maliye Bakanlığı tarafından mektuplar gönderiliyor, vergi cezaları kesiliyor." Bu anlamda biz vatandaşımızı bile bile ihbar ediyoruz. Vatandaşımız bu bilgi transferi sözleşmesi nedeniyle mağdur durumda. Yani burada bu sözleşmeyi... Tamam, Avrupa Birliğinde bunun gerekçeleri var yani kaçakçılığın önlenmesi, kara paranın aklanması anlamında, hukuksal anlamdaki gerekçeler doğru ama yani diğer ülkeler yapmıyorsa, Türkiye Cumhuriyeti devleti kendi vatandaşına bunu yapıyorsa bu hakikaten kabul edilebilir bir durum değil.

     Yine, mesela burada sizin konuşma metninize baktık yani son bir iki sayfanın dışında hepsi terörle mücadele, "okey." Terörle mücadele kimin kapsamına giriyor? İçişleri Bakanlığının, Millî Savunma Bakanlığının. Yani Dışişleri Bakanı... Size ben şunu sormak isterim mesela: TİKA'nın yurt dışındaki birimlerine gittiğimiz zaman, mesela Berlin'e gittiğimizde -Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ulusun değeridir, bu ulusun kurucusudur, bunun partisi martisi yoktur, bunu ben böyle kabul ediyorum- orada Atatürk büstleri yok. Yani giriyorsunuz, bazı kurumlarda, yurt dışındaki kurumlarda, geziye gittiğimiz zaman, mesela biz İnsan Hakları Komisyonuyla gittiğimiz zaman, orada Atatürk büstü yok.

     (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sizden rica ediyorum, yani ne olur gittiğiniz yerlerde bunları kontrol edin. Yani yurt dışında ülkenin kurucu lideri olmayacak da nerede olacak?

     Teşekkür ederim.