Komisyon Adı:Plan Ve Bütçe Komisyonu
Konu:2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) İle 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) Ve Sayıştay Tezkereleri A)sağlık Bakanlığı B)türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü C)türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ç)türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı D)türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu E)türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:13/11/2018


2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Sağlık Bakanlığı b)Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü c)Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ç)Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı d)Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu e)Türkiye Halk Sağlığı Kurumu MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkan.

     Değerli Bakanım, konuşmanızın 7'nci sayfasında ALO 171 hattını günde 4 bin kişinin aradığını, 8'inci sayfasında ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı'ndan bahsettiniz.

     Ben bu sigarayı bırakma ALO 171 hattını geçen Recep Bey döneminde bütçe görüşmesinde aramıştım. Çok uzun görüşme olmuştu. Onu güya düzelttiler. Bugün konuşmanızda görünce yine tekrar ALO 171 hattını aradım ben. Arayınca gayet rahat benim telefonumun adıma kayıtlı olduğunu... "Siz Mahmut Tanal mısınız?" Evet dedim. Şimdi, bu kayıtlar ne kadar saklanıyor?

     İki: Günlük 4 bin kişinin arandığı söyleniyor. Bu kamu spotuysa bunun parasıyla kim zenginleşiyor burada? Yani gerçekten en önemli sorun şu: Orada hatta çıkan arkadaşlarımıza şunu sordum: Mesleğiniz ne? "Biz burada telefon operatörüyüz." Ve aynı zamanda tedaviyi de güya onlar yapıyor. Yani hem uyuşturucuyla mücadele hem sigarayı bırakma. Yani operatör böyle bir yetkiye sahip midir?

     Sizden istirham ediyorum, bu kadar masraf yapılıyor, bari hiç olmazsa düzgün, etkin, yetkin bir eğitimin verilerek yapılması lazım.

     Teşekkür ederim.