Komisyon Adı:Plan Ve Bütçe Komisyonu
Konu:2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) İle 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) Ve Sayıştay Tezkereleri A) Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı B) Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı C) Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Ç) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı D) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı E) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı F) Kalkınma Ajansları G) Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Ğ) Türk Standardları Enstitüsü H) Türk Patent Ve Marka Kurumu I) Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu İ) Türkiye Bilimler Akademisi
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:12/11/2018


2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı b) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı c) GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ç) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı d) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı e) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı f) Kalkınma Ajansları g) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ğ) Türk Standardları Enstitüsü h) Türk Patent ve Marka Kurumu ı) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu i) Türkiye Bilimler Akademisi MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkan.

     Değerli milletvekilleri, Değerli Bakanım, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları; hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.

     Tabii, biraz önce hatipler hukuk güvenliğinden bahsettiler. Anayasa'mızın 27'nci maddesi bilim ve sanat hürriyetini ifade eder. "Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir." Eğer bir ülkede hukuk güvenliği yoksa o ülkede bilim özgürlüğü olmaz, o ülkede teknoloji olmaz, kalkınma olmaz çünkü başta hukuk güvenliğinin, özgürlüklerin egemen olduğu ülkelerde bilim özgürlüğü olur, teknoloji gelişir, kalkınma olur. Aksi takdirde, o ülkede bilimden, teknolojiden, kalkınmadan bahsedilemez.

     Geliyoruz, Sayın Bakanın açıklamaları, evet, atamalar vesaireler oldu. Ben hep Anayasa'yla konuşacağım. Anayasa'mızın 70'inci maddesinin başlığı "Kamu hizmetlerine girme hakkı", ikinci fıkrası der ki: "Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez." Peki, böyle der ama acaba TÜBİTAK'ta öyle midir? TÜBİTAK'ta, hatip arkadaşlarımızdan biri AK PARTİ'den bir arkadaşımızın yakınının Genel Sekreter Yardımcısı olduğunu ifade etti ancak ikincisine geliyorum ben. İkincisi, 24'üncü Dönem AK PARTİ Milletvekili olan Bilal Macit -dördüncü sırada oturuyordu biraz önce- bu arkadaşımız AR-GE teşvikleri Genel Müdürlüğüne geldi.

     ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) - Ne var bunda?

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - AR-GE Genel Müdürlüğü uzun sürede gelinecek olan bir makamdır. Biz atamalarda neyi ararız? Ehliyet ve liyakat ararız. Hem pozitif hukukta hem dinimizde "İşi verirken ehline veriniz" diyor, gayet açık ve net, Nisa Suresi 58, Anayasa'mızın 70'inci maddesi. Şimdi, biz buna baktığımız zaman, değerli arkadaşlar, eğer işini ehline vermiyorsak biz hem şeffaf yönetimden uzaklaşmış oluruz hem de dinden sapmış oluruz, bu kadar açık ve net. Yani burada işin liyakatine, ehline vermemiz şarttır değerli arkadaşlar, bu her tarafta bu şekildedir.

     ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) - Arkadaşımız işinin ehlidir Sayın Tanal.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Çünkü siyasetin en önemli unsuru insan unsurudur. İnsan unsurunda bizim liyakati, ehliyeti ön plana almamız gerekiyor. Hele hele bilim, sanayi, teknoloji sadakati kaldırmaz; objektif ve şüpheci, araştırmacı düşünceye dayanır. O anlamda, devlet yönetiminde birine görev verilirken kırgınlıklara, dargınlıklara, yakınlıklara bakılmaz. Ehliyet ve liyakat emaneti ehline veren denilir. O anlamda bu çok önemli bir husus.

     Değerli Bakanım, 2017'de faaliyet raporu gayet rahat... Ben Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'ye teşekkür ediyorum. Bakın, faaliyet raporunu 2017'de bize dağıttı. Ben sizden, yetkili arkadaşlarınızdan istedim "Biz bu sene basmadık..." Bakın, bastıysanız bu eleştirilerimin hepsini geri alacağım. Eğer bu raporu basmadıysanız gerçekten büyük bir eksiklik. Bu raporda öneriler var, amaçlar var. Bu size ayrılan bütçenin ne kadarı personele, ne kadarı araca, kaç araç kiralandığı, Bakanlığın kaç tane aracı olduğu ve sosyal güvenliği, kaç personeli var, hakikaten burada ayrıntılı bir vaziyette hazırlanmış durumda ama sizin döneminizde, biraz önceki arkadaşlarımıza sorduğumuzda "Böyle bir hazırlığımız, böyle bir faaliyet raporumuz yok. Faaliyet raporumuz ancak konuşmadan geçiyor." dediler. Onu da söyleyeyim, en arkadan ikinci sıradaki arkadaşımıza ben sordum, bizzat kendi personeliniz "Yok." dediler Sayın Bakanım. Şimdi, hakikaten bunu biz milletvekilleri görmek isteriz. Bu eleştirileri sunduğumuz zaman, aslında siz bir Kabinesiniz, AK PARTİ'li arkadaşlarımız âdeta, sanki AK PARTİ Grubunun içerisinden çıkmış insanlar bakan olmuş diye savunuyorlar. Bu sevdanızdan vazgeçin AK PARTİ'li arkadaşlar. O arkadaşlarımız Kabine, onlar AK PARTİ içerisinden çıkmış olan bir Hükûmet değil. Eski sistemde içinizden çıkan Hükûmetti, evet, sahiplenmeniz kadar doğal bir şey olamazdı. Onun için sizden ricam benim, bu objektif şeyleri sizin de görmenizi istirham ediyorum ve son beş saniye ise...

     (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

     BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Ben teşekkür ediyorum.