Komisyon Adı:Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu
Konu:Sağlıkla İlgili Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi(2/1186)
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:07/11/2018


Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi(2/1186) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Peki, bitirmeye çalışacağım.

     Teşekkür ederim.

     ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) - Başkanım, benim iki dakikam sabit değil mi?

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim, bitirmeye çalışacağım.

     Şimdi, değerli arkadaşlar, Anayasa'mızın 1'inci maddesi, devletin şekli cumhuriyettir diyor. 2'nci maddesi cumhuriyetin niteliklerini yazıyor. Anayasa'mızın 4'üncü maddesi şöyle diyor değerli arkadaşlar: "Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez." Bu teklif, Anayasa'nın 2'nci maddesindeki hukuk devleti ilkesini doğrudan doğruya ve dolaylı olarak bu ilkeyi değiştirme amacı güden bir tekliftir. Bu anlamda Anayasa'yı ihlal suçunu işlemiş oluyoruz. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama yetkisinin sınırlarını aşan ve yasama yetkisinin menettiği bir alandır. Bu anlamda sizden istirham ediyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi burada yetkisizlik alanının içerisine girmiştir. Bu açıdan bunun geri çekilmesini istirham ediyorum.

     Bir başka örnekle bitiriyorum.

     BAŞKAN - Teşekkür ederim.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bakın, bir örnekle bitiriyorum, çok kısa. Özür dilerim, Sayın Başkanım. Yani sonucu değiştirebilecek bir şey, öyle umuyorum ben. İnanın ki bitiriyorum, bakın.

     BAŞKAN - Buyurun.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Değerli arkadaşlar, burası çok önemli, Sayın Bakan Yardımcısı arkadaşımızın ve yetkililerin... Bu konu çok önemli, şu: "Güvenlik soruşturması" diyoruz. Bakın, girin internete, Bakanlığın Myanmar'dan, Suriye'den vesaireden aile hekimi atamaları var. Arkadaşlar, bunların güvenlik soruşturmasını yapmadan bunları atıyorsunuz, nereden geldiği belli değil ama benim ülkemde, gayet rahat, bir toplantıda görüldü diye güvenlik soruşturması olumsuz gelecek. Ne olur, sizi vicdanlarınızla baş başa bırakıyorum.

     Teşekkür ediyorum.