Komisyon Adı:Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu
Konu: (2/1186) Esas Numaralı Kanun Teklifi'nin 5'inci Maddesinin Yeniden Görüşülmesi İçin Verilen Önergedeki İç Tüzük Maddesine İlişkin Açıklaması
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:07/11/2018


(2/1186) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 5'inci maddesinin yeniden görüşülmesi için verilen önergedeki İç Tüzük maddesine ilişkin açıklaması MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkanım, çok sağ olun.

     Özür dilerim, biraz önceki o önergeyi tekrar okuyabilir misiniz değerli arkadaşım?

     BAŞKAN - Buyurun, okuyun.

     "Görüşülmekte olan kanun teklifinin 5'inci maddesinin İç Tüzük'ün 89'uncu maddesi gereğince yeniden görüşülmesini arz ve teklif ederiz."

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim.

     Bu saate kadar, bu üç gündür ben size tüzükle ilgili, kanunla ilgili, Anayasa'yla ilgili ne maddeler söylediysem inanan arkadaşlar da oldu, inanmayan arkadaşlar da oldu. Tabii, herkes inanmak zorunda değil, saygı duyarım ben. Hoşgörünün ve demokrasinin güzel yanı da bu zaten.

     Şimdi, sizden istirham ediyorum, ne olur biraz -Sayın Başkanım "Ben size inanmıyorum." dediniz ya- inanın. Niçin? "İç Tüzük'ün 89'uncu maddesi" dediniz değil mi değerli arkadaşım?

     BAŞKAN - Evet.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - 89'un bizimle ilgisi yok, olması gereken 43'üncü madde. Ne olur bu usulü düzeltmiş olalım. Sizin yanlış yapmamanız için gayret gösteriyoruz. Bari yaparken hiç olmazsa düzgün kurallarla işlersek rahat olur.

     Diğer usulle ilgili hükümleri de artık bu aşamada söylemiş olmayayım, onu ileriki aşamada söyleyeceğim çünkü çalışmanın bu seyrini bozmak istemiyorum ben. Onu -89 değil- 43 olarak düzeltirseniz, kayıtlara da bu şekilde geçirirsek yarın öbür gün demesinler "Ya, bu Meclisin hukukçuları yok muydu? Niye kimse bunu fark etmedi?" İleride bu tutanaklara böyle geçmesin.

     Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.