Komisyon Adı:Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu
Konu: Komisyonun Saat 24.00'ten Sonra Çalışabilmesiyle İlgili Bir Karar Yoksa Kanun Hükmünün Uygulanmasını İstirham Ettiğine İlişkin Açıklaması
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:05/11/2018


Komisyonun saat 24.00'ten sonra çalışabilmesiyle ilgili bir karar yoksa kanun hükmünün uygulanmasını istirham ettiğine ilişkin açıklaması MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkanım.

     Şimdi ben biraz önce dedim ki Komisyonumuzun çalışmasıyla ilgili kararınız var mı? "Var." denildi. Getirildi bana. Sizin dilekçeniz, Genel Kurula ve Genel Kurulun aynı zamanda bu şekilde verilen izni. Aynen okuyorum:

     " Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

     27'nci Yasama Döneminin birinci devresinde Komisyonumuzun genel Kurulun toplantı saatlerinde görüşmeler yapılabilmesini teminen Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 35'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca izin verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

     Saygılarımla."

     Şimdi bu, biraz önce benim bahsettiğim, 1'inci maddedeki birleşimin, Genel Kurulun belli bir günde açılan toplantısı yani pazartesi günü başlayıp gece 24.00'e kadar bitmesi anlamındaki bir izindir ve tatil günleriyle ilgili çalışmaya ilişkin bir izindir, saat 24.00'ten sonra çalışma istemini içeren bir izin değildir; bu bir.

     İkincisi, burada "27'nci Yasama Döneminin birinci devresi" deniliyor. Yani yasama yılı ne demek hukukta? Yine İç Tüzük'ün 1'inci maddesinin ikinci fıkrası yasama yılını şöyle tanımlar: Yasama yılı demek, 1 Ekimden başlayıp 30 Eylülde sona eren süredir. Siz bu izni 16 Temmuz 2018'de vermişsiniz. Bu izin süreniz sizin 1 Ekimde bitmiş durumda Sayın Başkanım. 1 Ekimden sonra yeniden bu şekilde bir dilekçe izin verilmesi gerekirdi.

     Şimdi, bugün ayın 6'sı. 6 Kasımdayız. Siz böyle bir izin almamışsınız. Bu şekilde birinci yasama yılından sonra ikinci yasama yılı için siz izin almamışsınız. Sizin biraz önce efendim "Bu çalışmaya devam edenler... Etmeyenler..." Bunu temizleyemez. Bunu kötü niyetli yaptığınızı da biliyorum. Yani bana "Bunu biz yutturduk." diyorsanız, bu saçları ben boşuna dökmedim. Yutturamazsınız bana.

     BAŞKAN - Öyle bir iddiamız yok Sayın Tanal.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bakın, onun için açık ve net sizin bana sunduğunuz belge... Bakın, tutanaklarınızı açın.

     HALİL ETYEMEZ (Konya) - Başkan da dökmüş saçlarını.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bakın, ikinci yasama yılı diye geçiyorsunuz orada. Peki, ikinci yasama yılıyla ilgili bana çıkar mısınız bir tane belgesi Allah rızası için ya! Bakın, hiç bunlara girmiyorum ben. Teknik anlamda, sizden rica ediyorum, bu konuda varsa kararınız, deyin ki arkadaş var kararımız. Yok kararınız.

     Mahcubiyetinizi gizliyorsunuz. Yani üzülmeyin. Erdemli olalım hep birlikte babacığım ya.

     İnanın ki yok. Arkadaşımız gidip gelecek. Yok işte. Yok böyle bir karar.

     Teşekkür ediyorum.