Komisyon Adı:Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu
Konu: Komisyonun Saat 24.00'ten Sonra Çalışabilmesiyle İlgili Bir Karar Yoksa Kanun Hükmünün Uygulanmasını İstirham Ettiğine İlişkin Açıklaması
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:05/11/2018


Komisyonun saat 24.00'ten sonra çalışabilmesiyle ilgili bir karar yoksa kanun hükmünün uygulanmasını istirham ettiğine ilişkin açıklaması MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkan.

     Şimdi, bizim İç Tüzük'ümüzün 1'inci maddesinin birinci bendi "Birleşim Genel Kurulun belirli bir gününde açılan toplantısıdır." der. "Oturum, bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarından her biridir." der. Aynı zamanda toplantı günlerini düzenleyen 54'üncü madde "Resmî tatile rastlamadığı takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Salı günü saat 15.00'ten 21.00'e, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 14.00'ten 21.00'e kadar toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi vasıtasıyla yapılacak televizyon yayınında, önemli ve özel haller saklı kalmak kaydıyla bu fıkrada düzenlenen toplantı günleri ve saatleri esas alınır. Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul, toplantı hafta, gün ve saatlerini değiştirebileceği gibi, diğer günlerde de toplantı yapılmasına karar verebilir." der.

     Şimdi, burada Genel Kurulun, bizim komisyonun belli saatler dışında yani tatil günleri veya diğer günlerde çalışabileceği hususunda bir kararı var diye biliyorum. Eğer bu konu mümkünse görevli olan memur arkadaşımız kararı bize gösterebilir mi? O kararı istiyoruz biz mümkünse. Var mı o karar?

     BAŞKAN - İlk toplantıda alınan "Genel komisyon çalışma saatleri dışında da çalışabilir." diye bir kararı var.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - O doğru, o kararı alabilir miyim ben?

     BAŞKAN - Geliyor şimdi efendim.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Var, bu pazartesi çalışabiliyoruz, peki. Yalnız burada bizim mihenk taşımız Değerli Başkanım, oturum, birleşim dediğimiz yani o günün saat yirmi dördüdür. Pazartesi günü başlardı, o günün birleşimi saat yirmi dörtte bitti. Yirmi dörtten öncesi bu Komisyonun yani o birleşimin bitiminden sonra yani saat yirmi dörtten sonra biz nasıl Genel Kurulda karar alıyorsak bu Komisyonun öyle bir karar alması gerekir. Öyle bir kararınız var mı? Varsa o kararı ibraz edin, yoksa bu Komisyon çalışamaz özür dilerim. Çok teknik bir konu ve hiçbir tartışmaya girmiyorum dikkat ederseniz. Yani burada o karar varsa, o kararı ibraz ederseniz sevinirim.

     BAŞKAN - Karar geliyor, onu ibraz edeceğiz.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Yok, özür dilerim, Sayın Başkanım, çalışmayla ilgili yani salı çarşamba dışında çalışma kararı var diyorsunuz, onun dışında burada 1'inci madde açık ve birleşim o gün, peki, pazartesinin günü ne zaman bitti? Saat yirmi dörtte bitti. Biz şimdi Salı günündeyiz şu anda yani salı günü için bitinceye kadar, bu teklif bitinceye kadar bir karar var m?

     MEHMET MUŞ (İstanbul) - Komisyonlar için öyle bir şey yok ya o Genel Kurulda.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - O aynen uygulanıyor Sayın Başkan.

     MEHMET MUŞ (İstanbul) - Hayır, uygulanmıyor, Genel Kurula ait o karar.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Değil, bakın, lütfen. Yani o kararı ibraz ederseniz bize sevinirim ben.

     MEHMET MUŞ (İstanbul) - Komisyonla alakalı değil o Genel Kurulla alakalı sizin söyledikleriniz.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Aynı konu kardeşim.

     MEHMET MUŞ (İstanbul) - Aynı konu değil.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - İç Tüzük orada da uygulanıyor, orada da uygulanıyor. Bakın teknik bir konu Sayın Başkanım, sizinle muhatap oluyorum özür diliyorum.

     BAŞKAN - Sayın Tanal, bir dakika.

     MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Sayın Başkan, söz talebim var.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Arkadaşlar ne olur teknik bir konu açtık, istirham ediyorum hepinizden.