Komisyon Adı:Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu
Konu:Sağlıkla İlgili Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi(2/1186)
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:05/11/2018


Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi(2/1186) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkan.

     Değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar, değerli bakan yardımcıları, basın mensupları; hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum.

     Şimdi, baktığımız zaman, 2'nci maddede ne var? Aslında bununla yenilik getirilen kısım, bu mevcut olan para cezasının artırılması, 2 bin ile 20 bin lira arasında idari para cezası veriliyor. Şimdi, bu alt ve üst limitler arasındaki makas çok geniş. Yani A ilindeki bir kaymakam 2 bin lira ceza verebilir aynı eylemle ilgili, bir başka yerdeki kaymakam 20 binden ceza verebilir. Yani 2 bin ile 20 bin arasındaki kriterler, ölçütler net bir şekilde belirlenmiş değil.

     Ayrıca, buradaki idari para cezasına itiraz nereye yapılır? Yorumla ancak ben çıkarıyorum, Kabahatler Kanunu uyarınca belki sulh cezaya yapılabilir. Yani aslında bunun burada açık ve net bir vaziyette yazılması lazım veya Kabahatler Kanunu'na atıf yapılması lazım. İtiraz süresi açısından yine burada herhangi bir düzenleme yok. İtirazı genel hükümler uyarınca sulh ceza diyeceksek yedi gün, yok, idari yola gideceksek altmış gün mü diyeceğiz? Teknik anlamdaki bu tür sorunlar var.

     İsmail Bey, tabii, gözümün içine bakıyor "Bu daha nereye kadar devam edecek?" diye düşünüyor. Şimdi, Sayın İsmail Bey, bir de burada hem idari para cezası verdik hem de tekrarı hâlinde kapatma cezasını verdik. Şimdi, burada bir idari işlem var, bir idari para cezası var; o zaman biz nereye müracaat edeceğiz? Bu tür sorunlar hep burada duruyor.

     Aslında bu düzenlemenin: Bir, itirazın nereye yapılacağı; iki, itiraz süresi; üç, belki "Ya biz bu işi, bu maddenin uygulamasını yönetmelikle tanzim edeceğiz." diyebilirsiniz. Ancak, burada bu işin uygulamasının yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin herhangi bir atıf maddesi de yok.

     Bu anlamda bu maddedeki idari para cezası, makasın çok açık olması nedeniyle: Bir, orantılı değil; iki, ölçülülük ilkelerine aykırılık teşkil etmekte. Bu, ileride keyfîliği gündeme getirebilir. Keyfîliği gündeme getirmemesi açısından, mümkün olduğu kadar, 2 bin ile 20 bin arasındaki değişimdeki kriterleri koymak lazım veyahut da makası bu şekilde çok fazla açmadan, takdir hakkını fazla vermeden aradaki o makası daraltmak lazım.

     Ha, idari para cezasını ödeyemezse vatandaş ne olur? İcraya verilecek. İcrayla ilgili, maalesef, mal beyanı cezası gündeme gelebilecek. Yani 20 bin lira gerçekten bir yıkım getirebilir bir eczane için. Görebildiğim kadarıyla bu sakıncalar var. Bu makasın daraltılmasında yarar var diye düşünüyorum.

     Teşekkür ediyorum.

     Saygılarımı sunuyorum.