Komisyon Adı:Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu
Konu:İç Tüzük'ün 68'inci Maddesine Göre Komisyon Çalışmalarına En Fazla Bir Saat Ara Verilebileceğine İlişkin Açıklaması
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:05/11/2018


İç Tüzük'ün 68'inci maddesine göre Komisyon çalışmalarına en fazla bir saat ara verilebileceğine ilişkin açıklaması MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

     Değerli milletvekilleri, değerli bakan yardımcıları, bürokratlar, basın mensupları; hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.

     Tabii, saat 5.25'te siz ara verirken -bu yoğun tartışma neticesinde- "Ben yarım saat ara veriyorum." dediniz. Bu uygulanacak olan madde İç Tüzük'ümüzün 68'inci maddesi. 68'nci maddede aynen şöyle geçer: Gürültü ve kavga devam ederse Başkan en fazla bir saat devam eder, ara verebilir. "Burası Komisyondur, Genel Kurulda geçerli o kural." diyeceksiniz ancak tüzüğün hükümlerinde -eğer Komisyonda- Komisyon çalışmalarıyla ilgili madde yoksa Genel Kurul çalışmalarındaki madde aynen uygulanır. Siz 5.25'te ara verdiniz -benim saatim şu anda doğru olan, duvarda yazılı olan saattir, duvarda yazılı olan kaç gösteriyor- şu anda 7'ye 10 var. Yani bir buçuk saatten fazla bir zaman geçmiş durumda. Sizin bu çalışmaları bugün bitirmeniz lazım, sonlandırmanız lazım.

     Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım.