Komisyon Adı:İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Konu:İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu İle Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu Ve Arkadaşlarının, Hükümlü Ve Tutuklu Haklarının İncelenmesi Konusunda Alt Komisyon Kurulmasına İlişkin Aynı Mahiyetteki Önergelerinin Görüşmeleri
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:17/10/2018


İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ile Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve arkadaşlarının, hükümlü ve tutuklu haklarının incelenmesi konusunda alt komisyon kurulmasına ilişkin aynı mahiyetteki önergelerinin görüşmeleri MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

     Değerli arkadaşlar, bu Komisyonda sizden istirhamım, oluşturulacak Komisyonla ilgili üye arkadaşlarımızdan, geçmişte tabii bunun -övünerek söyleyeceğim- mimarlarından biri bendim. Değerli 24'üncü Dönemki arkadaşlarımız da bu konuya tanıklar. Alt komisyonda kadın arkadaşlarımız 24'üncü Dönemde ilk seçildiğimizde yoktu, gittiğimiz cezaevlerinde kadın cezaevi vardı, çocuk cezaevi vardı. Çünkü anne şefkati ayrı bir duygu. Ve bir de kadın cezaevlerinde hemcinsin birbirine anlatabilecekleri yani insan hakları ihlali açısından daha önemli hususlar var. Mümkünse seçilecek olan heyette kadın arkadaşlarımızın yer almasını istirham ediyorum.

     Teşekkür ediyorum.