Komisyon Adı:İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Konu:İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu İle Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu Ve Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun, Göç Ve Uyum Konusunda Alt Komisyon Kurulmasına İlişkin Aynı Mahiyetteki Önergelerinin Görüşmeleri
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:17/10/2018


İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ile Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun, göç ve uyum konusunda alt komisyon kurulmasına ilişkin aynı mahiyetteki önergelerinin görüşmeleri MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

     Şimdi, tabii, cezaevleri alt komisyonu denilince hep akla cezaevi geliyor, gözden kaçan bir husus var. Gözden kaçan husus da şu: Cezaevleri ile bunun uzantısı veya onun öncülü olan polis karakolları var, Emniyet var ve Emniyet ve polis karakollarında bugüne kadar cezaevi alt komisyonları hiçbir inceleme yapmadı. Ancak 24'üncü Dönemde biz bir inceleme yaptık. 24'üncü Dönemde inceleme yaptığımızda biz şununla karşı karşıya kaldık insan hakları ihlali açısından: Sizin oturduğunuz konumda diyelim ki ifade alan polis memuru var, önünüzdeki masada iki tane sandalye var, şüpheli sizin solunuza oturtulmuşsa ensesinde görüntülü kayıt kamerası var ve ifade alınmadan önce bir sohbet anlamında konuşma alınıyor, konuşma alındıktan sonra kişi o anda insani anlamda gayet rahat, çok rahat konuşuyor. Konuştuktan sonra, esas, bu masaya geçtiği zaman ifade sırasında orada konuşulan konuların hiçbirinden bahsetmeyince "Bak, kardeşim, sen konuştun, orada kayıt kamerası vardı, gel, gör." diyor. Bu açıdan, insan hakları hakikaten sadece cezaevinde değil, bu onun bir ön tarafı, öncül kısmı. Bu oluşturulacak olan komisyonun da -insan hakları açısından bu hassasiyetlere de dikkat çekmek için ben bu sözü aldım- mümkünse gerek Jandarmada gerekse Emniyette bu tür yerleri incelemesinde yarar var. Burada Emniyet mümkün olduğunca bilgiyi vermiyor, ne kadar bilgi verilirse, insanlar ne kadar aydınlanırsa o kadar az insan hakkı ihlal edilir. Ama maalesef, mesela şu denilebilir: "Efendim, ifade sırasında burada görüntülü kamera kaydı yoktur." insanlar daha rahat olsun diye.

     İki: Üç çeşit polis karakolumuz var bizim, bu üç çeşit polis karakolundan (a) dediğimiz tip daha geniş, daha profesyonel... Bunların hiçbirinden kamuoyunun bilgisi yok. O anlamda, polis memurlarıyla konuştuğumuzda onlar da iyi niyetle diyor ki: "Kardeşim, bize imkân sağlamıyorlar ki doğru düzgün polis karakolu yapmıyorlar. Nerede ifade alınır, nerede alınmaz, ne yapabiliriz? Mevzuatın, yönetmeliğin aramış olduğu standartlar doğrultusunda karakollar yapılmıyor." Standartlara uygun karakolların yapılmaması da bir insan hakkı ihlali oluşturuyor. Oluşturulacak olan komisyonda arkadaşlarımızın bunu da göz önünde tutmalarını istirham ediyorum. Hem polis hem de Jandarma karakollarında da...

     MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Gözetim merkezleri.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Gözetim merkezilerinin, hepsinin -gözetim merkezleri ayrı zaten, o da apayrı bir olay- tek tek bir şekilde incelenmesinde yarar var.

     Teşekkür ediyorum.