Komisyon Adı:İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Konu:İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu İle Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu Ve Arkadaşlarının, Hükümlü Ve Tutuklu Haklarının İncelenmesi Konusunda Alt Komisyon Kurulmasına İlişkin Aynı Mahiyetteki Önergelerinin Görüşmeleri
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:17/10/2018


İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ile Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve arkadaşlarının, hükümlü ve tutuklu haklarının incelenmesi konusunda alt komisyon kurulmasına ilişkin aynı mahiyetteki önergelerinin görüşmeleri MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkan.

     O zaman bu açıklamalar ışığında "Göç, sığınmacı ve uyum alt komisyonu" deyin çünkü biraz önce değerli arkadaşımız da bahsetti "mülteci" kavramını koyduğunuz andan itibaren... Hakikaten gerek Cenevre Sözleşmesi gerekse de bizim 1963'te yaptığımız sözleşme, protokol ve bunlara baktığımız zaman mülteci, batıdan bize gelmeyeceğine göre, ülkemize doğudan geleceğine göre, sığınmacı dediğimize göre o zaman bu işin içerisine sığınmacı kavramını da koymakta yarar var.

     Teşekkür ediyorum.