Komisyon Adı:İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Konu:İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu İle Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu Ve Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun, Göç Ve Uyum Konusunda Alt Komisyon Kurulmasına İlişkin Aynı Mahiyetteki Önergelerinin Görüşmeleri
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:17/10/2018


İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ile Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun, göç ve uyum konusunda alt komisyon kurulmasına ilişkin aynı mahiyetteki önergelerinin görüşmeleri MAHMUT TANAL (İstanbul) - Yani burada göç ve uyum ama uyum, entegrasyon, sanki burada sürekli kalıcı bir anlam taşır ki bence o "uyum" kelimesini çıkarıp sadece "göç" kelimesinin kalması daha hukukla uygun olur, "uyum" kelimesi sakıncalar yaratabilir. İleride bize bu konuda "Siz İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesisiniz, insanların iradesi dışında nasıl böyle bir uyumu da sağlıyorsunuz?" derlerse bir sıkıntı yaşanır. Bence göç komisyonu, evet, daha kapsayıcı, daha geniş, daha doğru olur.

     Teşekkür ederim.

     BAŞKAN - Bu "uyum" kelimesi burada pozitif anlamında kullanılıyor Mahmut Bey.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Yani niye eleştiriyle karşı karşıya kalalım ki, bence göç komisyonu...

     BAŞKAN - Pozitif bir anlam ihtiva ediyor, bunu gelen göçmenler açısından, onların insan hakkına ve temel hürriyetlerine matuf bir kelime olarak algılamak lazım. Yoksa diğer...

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Onlara aslında bir sorsanız, onlar diyecekler ki: Ya, siz bizi uyumlaştırıyorsunuz, belki biz kendi orijinimizle kalmak istiyoruz.