Komisyon Adı:İçişleri Komisyonu
Konu:Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/860)
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:15/10/2018


Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/860) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Şimdi, değerli Başkanım, siz yıllarca Şanlıurfa'da Valilik yaptınız, Büyükşehir Belediye Başkanıydınız. Elimde Cumhurbaşkanının 169 numaralı Karar'ı var. "Şanlıurfa İli Hilvan İlçesi Kırbaşı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 214, 215 ve 216 numaralı parsellerin..." bu 214, 215, 216 numaralı parseller neresi? Bu parseller Şanlıurfa'daki cezaevi mi? "...parsellerin aynı İlin Karaköprü İlçesi Gülgen Mahallesine bağlanması; İçişleri Bakanlığının 11/09/2018 tarihli -Sayın Bakan Yardımcım- ve 6778 sayılı yazısı üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 8 inci maddesi ile 5442 sayılı İl İdare Kanununun 2 inci maddesinin (B) bendi gereğince uygun görülmüştür." Ne demek bu? Cumhurbaşkanının Resmî Gazete'de yayımlanan bu kararnamesiyle Hilvan ilçesinin Kırbaş mahallesinin sınırları içindeki belirtilen bu 3 adet parsel Karaköprü ilçesinin Gülgen mahallesine bağlanıyor. Benim yaptığım araştırmada cezaevi kampüsü -cezaevi kampüsü denmiyor ama- bu parsellerle anılıyor burada. Şimdi, seçime burada az kalmış, 31 Martta mahalli seçimler yapılacak. Hilvan'daki belediyeyi AK PARTİ'nin kaybedebileceği korkusuyla cezaevindeki bu 3 adet parselin ve bu köyün Karaköprü'ye bağlanması bu amaçla mı yapıldı? Siz görev yaptığınız için gayet rahat biliyorsunuz. Yani o cezaevi Hilvan'a kaç kilometre Sayın Başkanım? 15-16 kilometre. Ama Karaköprü'ye ne kadar? En az 35, 40 kilometre.

     BAŞKAN - 25-30 arası.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Evet.

     Yani, şimdi, burada esasen olması gereken yeri neresiydi bunun? Hilvan'da bu şekilde bağlı kalmasıydı. Oranın gelirleri de Hilvan ilçesine gidiyordu, Hilvan Belediyesine gidiyordu ve Hilvan Belediyesi bu gelirden de mahrum edilmiş oluyor. Yani burada sınır değişikliklerinin bu şekilde Cumhurbaşkanının kararnameleriyle değiştirilmesi ne kadar doğru olur? Yani burada bu önergeyi veren aynı zamanda İçişleri Bakanlığı. Bu konuda bizi aydınlatırlarsa sevinirim.

     Teşekkür ederim.