Komisyon Adı:İçişleri Komisyonu
Konu:Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/860)
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:15/10/2018


Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/860) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Milletvekili arkadaşımız dedi ki: "Bu Kanun Teklifi, Emniyet Müdürlüğü de aynı evsafta olduğu için, mevkidaş olduğu için aynı şeyin içerisine aldık onu." Peki, aynı şekilde yani polislerle, Emniyet mensupları ile jandarma yine mevkidaş anlamında, biri belediye sınırlarının dışında, biri belediye sınırlarının içerisinde görev yapıyor; bu anlamda da biri 3600 biri 3600 değil, yani polis orada 3600 değil, jandarmadan orada 3600 olan var. Bu eşitsizliği ne zaman gidereceksiniz? Yani bunu hemen giderdik.

     ATAY USLU (Antalya) - Beraber çalışarak gideririz inşallah.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bunu da hemen giderelim.

     Bakın, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisine verdiğimiz kanun teklifleri var. Bu, İçişlerinin gayet rahat görev alanında. O da şu anda Meclis Başkanlığından istenip bununla bütünleştirilebilir.

     ATAY USLU (Antalya) - Değerli Başkanım, tabii Mahmut Bey'in dediği teklifler konusunda fikirlerimiz olabilir ancak söylediği konu çok fazla sayıda personeli kapsadığından mutlaka bir etki analizinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla tüm personel rejimi üzerinde yeniden çalışarak bunun gündeme getirilmesi gerekir. Burada bir önergeyle ona da 3600 verelim, buna da 3600 verelim, yok 3600 yetmez 7200 verelim de diyebiliriz. Bu, muhalefetin klasik söylemi. Ama etki analizi yapılması gereken bir süreç. Bu teklif eğer burada gündeme getirilirse yüz binlerce kişiyi ilgilendiren, personeli ilgilendiren bir süreç. Bir etki analizi sonrasında mutlaka Meclisimiz tarafından, komisyonlarımız tarafından değerlendirilecektir.

     BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkanım...

     BAŞKAN - Buyurun Sayın Tanal.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Değerli Milletvekili Arkadaşım, bu teklifinizin etki analiz raporu var mı, bana verir misiniz? Öyle ya...

     İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MEHMET ERSOY - Bilgi şeklinde Sayın Tanal.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Anladım. Bir etki analiz raporu varsa bana verin, ben de sizin dediklerinizin samimiyetine inanayım.

     ATAY USLU (Antalya) - En başta sabah söyleyecektik; arkadaşlar, tabii, biz arkadaşımızla beraber bu kanun teklifi üzerinde yaklaşık on beş gün çalıştık. Mustafa Yel ağabeyimiz, arkadaşımız mülki idarede yirmi üç yıl çalışmış, İçişleri Bakanlığında yirmi üç yıl çalışmış, farklı kadrolarda çalışmış uzman. Ben de on iki yıl kadar çalıştım.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Ona itirazımız yok.

     ATAY USLU (Antalya) - Dolayısıyla, bakın, bu kanun teklifini hazırlarken her maddenin gerekçesi, içeriği, mantığı konusunda ciddi bir çalışma ortaya koyduk. Bizim çalışmadığımızı isnat etmeniz, hakikaten, hak temelli bakarsak haksızlık, gönül temelli bakarsak vicdansızlık olur. Bu konuda çalıştık. Mutlaka yeni teklifler getirilecektir. Ancak, burada yapılan her çalışmanın etki analizi de yapılmıştır. Özellikle mali konulardaki düzenlemelerin ne kadarlık bir mali yük getireceği veya bu anlamda mali açıdan neleri değiştireceği konusunda da hem Maliye Bakanlığıyla hem de ilgili bakanlıklarla görüş alışverişinde bulunduk.

     Bakın, teklifi bizim getirmemiz demek yürütme organından kopmamız anlamına gelmez. Onlarla çalışacağız, talepler onlardan geliyor. Yalnızca onlardan gelen talepleri çalışmadık, vatandaştan gelen talepleri de çalıştık, polis memurlarından gelen talepleri de çalıştık ve bu istişare sonucunda bu kanun teklifini ortaya koyduk.

     Net olarak tekrar ifade edeyim, üzerinde çalışılmış bir kanun teklifidir bizim tarafımızdan.

     BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

     Sayın Tanal, toparlıyoruz.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Toparlıyoruz Sayın Başkanım.

     Şimdi, Sayın Milletvekili Arkadaşımız, benim çalışmanızla, bugüne kadarki görev yaptığınız alanlarla ilgili bir cümlem olmadı. Ben tamamen şunu söyledim... Polislerle ilgili ek 3600 için dediniz ki: "Bu etki analiz raporunu gerektiriyor." Peki, bunu bir an için kabul edelim. O zaman bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı bu cümleleri söylerken afaki mi söyledi? Bir devlet başkanı böyle afaki, gelişigüzel konuşur mu? Demek ki yapmıştı ki o da o sözü verdi.

     İki: Aynı şekilde, sizin burada, mesela yeni kadro ihdasları var, ikramiyeler var, ödüller var; bunlarla ilgili etki analizi yapılması gerekmiyor mu? Gerekiyor.

     ATAY USLU (Antalya) - Yaptık.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Peki, yaptınız.

     Benim sizden istirhamım, bizim bunları talep etme hakkımız var. Bunu söylerken, size çalışmadınız etmediniz demiyorum ki. Bunu bize verir misiniz bir zahmet, varsa bize verir misiniz fotokopisini?

     ATAY USLU (Antalya) - Bilgi verebiliriz size.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Fotokopisini niye vermiyoruz?

     ATAY USLU (Antalya) - Böyle bir yazılı...

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Var. Bakın, yeni İç Tüzük...

     BAŞKAN - Sayın Tanal, madde gerekçeleri var.

     Çok teşekkür ediyorum, biraz ilerleyelim, vakit geçti.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bitiriyorum Sayın Başkan.

     Şimdi, geçen hafta, takdir ederseniz, İç Tüzük geçti. İç Tüzük'ün maddelerinden bir tanesinde "Komisyonlardan ve Genel Kuruldan milletvekillerinin istediği belgeyi, bilgiyi vermeleri gerekiyor." diye hüküm Meclisimizden geçti.

     Şimdi "Vardır." diyorsunuz, varsa verin bana, ben milletvekili olarak istiyorum. Ha "Elimizde yazılı yok, sözlü olarak verelim." diyorsanız yani kusura bakmayın, bu topu taca atmak olur.

     Teşekkür ederim.