Komisyon Adı:İçişleri Komisyonu
Konu:Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/860)
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:15/10/2018


Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/860) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkanım.

     Şimdi, Sayın Bakan Yardımcımız, ben biraz önce, bu sözlü sınavlarda bu kavramın çıkarılmasını söylerken, yani ben yanlış anlamadıysam, kafasını salladı haklı olduğumu destekler mahiyette...

     İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MEHMET ERSOY - Hiç öyle bir şey demedim.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Ama öyle hissettim yani o anlama gelecek, o yönlendirmeye...

     Yani bu konuda acaba sizin Bakan Yardımcısı olarak veya Emniyet yetkililerinin bu "sözlü" ibaresinin sakıncaları hususunda düşünceleriniz nedir? Düşünceme katılıyor musunuz? Yani bu "sözlü" ibaresiyle gerçekten liyakatten uzaklaşmaz mıyız, kayırmacılık olmaz mı? Eş dost, yakın akrabası olmaz mı veya siyasi yakınlık olmaz mı? Bu konuda Sayın Bakan Yardımcısı eğer açıklama getirirlerse memnun olurum Sayın Başkanım.