Komisyon Adı:İçişleri Komisyonu
Konu:Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/860)
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:15/10/2018


Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/860) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

     Burada tabii ki "yazılı ve sözlü" deniliyor. Bizim yazılı sınava bir diyeceğimiz yok ama "sözlü sınav" denildiği zaman... Sözlü sınavlarda genellikle eş dost kayırmacılığı olur, idare hukukunda temel ilke olan, kamu yönetiminde esas ilke olan liyakat sisteminden uzaklaşılmış olur. Siz de iyi bir idarecisiniz. Netice itibarıyla liyakatin esası kayırmacılığın yapılmamasından geçer yani eğer bir kayırmacılık yapılmazsa ve liyakat esaslarına göre personel alınırsa eşitlik de sağlanmış olur, adalet de sağlanmış olur, düzen de sağlanmış olur, kuruma olan güven ve itibar da sağlanmış olur. Ama bugüne kadar, tarihte gördüğümüz kadarıyla geçmişten bugüne kadar, a partisi, b partisi, c partisi, hangisini alırsanız alın, ama az ama çok, liyakatten uzaklaşıp, partizanca davranıp kayırmacılık ilkelerinin hakikaten göz önüne serildiği, adamın varsa adama göre işin verildiği bir ülkede ve bir dönemde yaşıyoruz. Hatta geçen haftalarda -öğleden önceki konuşmamda da ben bahsettim- kamu kurumlarına avukat alındığında yine aynı ibare geçmişti, "yazılı ve sözlü sınav" ibaresi vardı ve bu iptal edildi Anayasa Mahkemesi tarafından yani şu denildi: "Siz kamu kurumlarına personel arıyorsanız sözlü mülakatı kaldırın, aksi takdirde liyakatten uzaklaşmış oluruz, kayırmacılık getirilmiş olur, eş dost kayırmacılığı açısından bu doğru bir ilke değildir." Sizden istirhamım şu: Sayın Bakan Yardımcımız, sizinle birlikte burada, Parlamentoda uzun süre görev yaptık, gelin şu "sözlü" ibaresini çıkarın. Bu "sözlü" ibaresi çıkarılırsa sizin Bakanlığınız gerçekten itibar kazanır, Emniyet mensupları itibar kazanı yani vatandaşın Bakanlığa bir güveni sağlanmış olur, kimse eş dost kayırmacılığının önüne düşmemiş olur. Bu, burada büyük tartışma götürecek olan bir husustur. Burada torpilin de önünü kesmiş oluruz. Olmuyor mu? Olacak gerçekten. Yani onun için eğer biz burada liyakati esas almazsak eşitsizlik olur, eşitsizlik olunca adaletsizlik olur, adaletsizlik olunca düzensizlik olur; bu sizin ellerinizdedir.

     Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.