Komisyon Adı:İçişleri Komisyonu
Konu:Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/860)
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:15/10/2018


Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/860) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkan.

     Aslında, bu, ne getirir? Türkiye'de şöyle bir yapı var: Vatandaş, önce Allah'a güveniyor, inanıyor ve sonra devletine güveniyor. Yani devletin kanun yaparken böyle yazboz tahtasına dönüşmemesi lazım. Kanun koyucu kanun yaptığı zaman halı örer gibi ince ilmiklerle bu kanunu yapması gerekir. Burada biz neyi ihlal ediyoruz aslında? Anayasa'mızda hukuki güvenlik ilkesi denilen bir ilke var Değerli Başkanım. Yani insanlar hukuka güvenmeli. Böyle, yasama organını elinde tutan çoğunluk partisi, birinci parti, vatandaşın geleceğini bir gecede bu şekilde heba etmemeli. Yani bu açıdan, evet, bazı hakları alırken hukuki güvenlik ilkesinin ihlal edildiğini de unutmamak lazım.

     Teşekkür ediyorum.