Komisyon Adı:İçişleri Komisyonu
Konu:Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/860)
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:15/10/2018


Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/860) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Başkanım, onunla birlikte bir tek cümle... Fazla uzun sürmeyecek, özür diliyorum. Yine bu konuyla bağlantılı.

     BAŞKAN - Buyurun.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkan.

     Şimdi, dikkat edilirse burada Sayın Bakan Yardımcımız dedi ki: "Bu konuda bir yönetmelik olduğu için bir ahenk olması açısından bunu söyledik." Peki, katılıyorum ben düşüncenize. O zaman bunun alt kısmına, bu konuyla ilgili "Yönetmelikle düzenlenir." veya "Usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir." ibaresini niye eklemediniz?

     MUSTAFA YEL (Tekirdağ) - Var, var.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Nerede var? Ben göremedim. Eğer gözümden kaçtıysa...

     ATAY USLU (Antalya) - Asıl kanunda var.

     MUSTAFA YEL (Tekirdağ) - Kanunun devamında var.

    

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Kanunun devamında var. Peki, karşılaştırmalı tablo burada benim önümde, orada da göremedim.

     BAŞKAN - Var, var.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Anladım yani özür dilerim, bakın, karşılaştırmalı tablo önümde benim. Yani öyle ya...

     BAŞKAN - "Erkek ve kadın adaylar arasında yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyanlar..."

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Yani bu konuda, en azından o ibarenin "usul ve esaslar" veya "yönetmelik"... Ben karşılaştırmalı tabloda, burada bulamadığım için söylüyorum.

     İkincisi, Ali Bey biraz önce söyledi yani esas mesele tebligat olayı ve Türkiye'de karakolların çoğu, en azından iki polis, üç polis arkadaşımız tebligat yapıyor. Yani kanunda belli, polisin tebligat yapacağı hususlar sayılı ve sınırlı, tahdidi olarak sayılmış durumda. Yani ya kaymakamlık ya valilik veya mahkeme gerekçeli bir karar yazacak ki o gerekçeli karar doğrultusunda polis arkadaşlarımız tebligat yapabilsin. Ama görebildiğimiz kadarıyla polisler, hakikaten her karakolda üç-dört arkadaşımız tebligat memurunun görevini yapıyor. Yani bu anlamda asli görevlerine dönmesinde yarar var.

     Teşekkür ederim.