Komisyon Adı:İçişleri Komisyonu
Konu:Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/860)
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:15/10/2018


Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/860) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkan.

     Burada geçmişteki metne baktığımız zaman "aralık tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almayan erkek ve kadınlar" ibaresi var, getirilen teklifte yaş ibaresini çıkarıyorsunuz.

     BAŞKAN - Evet.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Biraz önce ne denildi korucularla ilgili? "Daha gençleşsin." denildi. Peki, burada emniyet görevini yapacak daha genç, 30 yaşından gün almamış olan insanlar varken burada daha yaşlı olan kesimi almanın önü açılıyor. Buradaki amaç, murat ne? Biz, 30 yaştan daha genç, polislik yapacak, burada bu görevi yapabilecek, ifa edebilecek personel bulamıyor muyuz? Böyle bir insan kıtlığımız mı var? Yani buradaki yaş ibaresinin kaldırılması tamamen siyasi saiklerle, siyasi amaçlar ve bir yeni parti polisi veya yükselmesi anlamında getirilen bir maddedir. Bu, tamamen objektif değil, subjektiftir, siyasi amaçlara hizmet eden bir maddedir, bunun çıkarılması lazım.

     Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunarım.