Komisyon Adı:İçişleri Komisyonu
Konu:Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/860)
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:15/10/2018


Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/860) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Değerli Başkan.

     Şimdi, teklifinizin 30'uncu maddesinin birinci fıkrasında "1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir." diyor. İktidarın övündüğü şu Anayasa değişikliğiyle bağıra bağıra "Biz sıkıyönetimi kaldırdık, Anayasa'dan çıkardık." denildi, bir.

     İkincisi: 31 Temmuz 2018 tarihinde 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 3'üncü maddesinde "Sıkıyönetim Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır." denildi. E, ne hikmetse buraya Sıkıyönetim Kanunu'yla ilgili bir fıkra eklemişsiniz. Yani bu nasıl bir mantık? Şimdi bunu bize izah eder misiniz?