Komisyon Adı:Adalet Komisyonu
Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1)
Dönemi:27
Yasama Yılı:1
Tarih:19/07/2018


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkan.

     Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

     Şimdi, değerli arkadaşlar, hendek siyasetinin eğer müşterek tarafları varsa biri AK PARTİ, diğeri HDP'dir. Bu hendek siyasetine o valiler niye izin verdi? O valilerin döneminde o hendekler açılmadı mı? O dönem, hendekle alakalı o operasyonlar başlatılmadan bir hafta önce ben Şırnak ve Cizre'ye giden bir milletvekili arkadaşınızım. Orada açılan o hendeklere, o çukurlara baktığınız zaman uzun süre veya kısa süre olup olmadığını güneşin o toprağı yakmasından ortaya çıkıyor. Yani valiler gerçekten samimiyetle ve ciddiyetle görevlerini yapmış olsalardı o hendekler açıldığı zaman neredeydiler? Uyuyorlar mıydı? Biraz önce Turan Aydoğan Bey İstanbul Valisini söyledi, mahkûmiyetle sonuçlandı. Yanılmıyorsam 71 valinin terörle iltisaklı olduğunu söyledi Sayın Süleyman Soylu Bey, İçişleri Bakanı. Bu kadar yetki verdiğiniz bir valinin yarın öbür gün bir terör örgütüyle iltisakı, irtibatı olmayacağının güvencesini kim verebilir bize? Bu açıdan, biz güvenlik mi diyeceğiz, temel hak ve özgürlükler mi diyeceğiz? Güvenlikten vazgeçmiyoruz, temel hak ve özgürlüklerden de vazgeçmiyoruz. Buradaki amaç, temel hak ve özgürlükler ile güvenliği aynı dengede tutturmak. Yani güvenliği insan haklarına feda edemezsiniz, insan haklarını güvenliğe feda edemezsiniz. Amaç, burada denge ve fren mekanizmasını sağlamak olmalı.

     Ama hâlen bu valilere silah ve merminin taşınması... Kimse buna cevap vermedi, yetkililer ne zaman cevap verecek? Sizden istirhamım, oylamaya geçmeden önce teklif sahiplerinin bu konuyla ilgili açıklamalarını bekliyorum.

     Teşekkür ederim.