Komisyon Adı:Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu
Konu:Komisyonun Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Parlamentolararası Birlik Ve İsveç Kalkınma Ajansıyla Birlikte Yürüttüğü Türkiye'de Siyasi Liderlikte Ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi'ne İlişkin Görüşmeler
Dönemi:26
Yasama Yılı:3
Tarih:13/02/2018


Komisyonun Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Parlamentolararası Birlik ve İsveç Kalkınma Ajansıyla birlikte yürüttüğü Türkiye'de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi'ne ilişkin görüşmeler SELİNA DOĞAN (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli katılımcılar; öncelikle teşekkür ediyorum sunumlarınız için. Ben de Komisyonun yeni bir üyesi olarak hepinize merhaba diyorum, yeni dönemde de hepimize çalışmalarımızda başarılar diliyorum.

     Şimdi, çalışmalarınızın içeriğini gördük, teşekkür ediyorum ancak benim merak ettiğim bir şey var: Şimdi, Türkiye'de bizim karşılaştığımız en büyük sorun eğitimle alakalı. Burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bazı yasama organı çalışanlarına, milletvekili danışmanlarına yönelik eğitim verileceğine dair iş planından bahsedildi. Ancak biliyoruz ki eğitim çok daha erken çağlarda başlıyor ve Türkiye'de şu anda, özellikle yeni yürürlüğe giren müfredatta toplumsal cinsiyet ayrımıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar var ve Türkiye'de bu konuda çalışmalar yapan çeşitli sivil toplum örgütleri var. Daha doğrusu vardı, olağanüstü hâl döneminde onların da pek çoğu kapatıldı ne yazık ki. Ben şunu sormak istiyorum: Müfredatta bu konuyla ilgili bir çalışma yapma düşüncesi var mı?

     Bir de -bu da çok önemli- bu eğitimi, Türkiye'nin yine en çok kanayan yaralardan biri olan kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, çocuklara cinsel taciz gibi konularda karar veren yargıçlara ve kolluk kuvvetlerine böyle bir eğitim...