Komisyon Adı:Anayasa Komisyonu
Konu:Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2137) (alt Komisyon Metni)
Dönemi:26
Yasama Yılı:3
Tarih:07/03/2018


Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2137) (Alt komisyon metni) FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

     Çok kısaca söyleyeceğim, zaten daha önce hem ittifak hem de barajla ilgili detaylı söyledik.

     Bu madde yine milletvekili paylaştırma düzenlemesiyle birlikte, Milliyetçi Hareket Partisini barajdan kurtarma hükümlerinin iyice somut hâle getirilmiş şekli bize göre. Daha önce, hem barajla ilgili hem de ittifakla ilgili tüm detaylı söylediklerimiz, kaygılarımız, endişelerimiz, yanlış olarak ifade ettiğimiz her şey bu madde için de geçerli. Buradan da muhalefet şerhimizi de dikkate alarak, Anayasa'ya aykırılık iddialarımızı da dikkate alarak aynı kaygılarımızı bir kez daha paylaştığımızı ifade etmek istiyorum.

     Teşekkür ederim.