Komisyon Adı:İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Konu:Mülteci Hakları Alt Komisyonunun Hazırladığı Göç Ve Uyum Raporu'na İlişkin Görüşmeler
Dönemi:26
Yasama Yılı:3
Tarih:07/03/2018


Mülteci Hakları Alt Komisyonunun hazırladığı Göç ve Uyum Raporu'na ilişkin görüşmeler ORHAN MİROĞLU (Mardin) - Sayın Başkanım, ben bir şey sorabilir miyim?

     BAŞKAN - Tabii, buyurun.

     ORHAN MİROĞLU (Mardin) - Irak ve Suriye'den gelen çocuklar söz konusu olduğunda biz hangi dili ana dil olarak kabul ediyoruz, sadece Arapça mı? Önemli bir konu, biliyorsunuz.

     MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRÜ MEHMET NEZİR GÜR - Yani gelen çocuklar tabii Arapça bildikleri için Arapça'yı esas alarak...

     ORHAN MİROĞLU (Mardin) - Yani bizim anlayışımız ne, yaklaşımımız ne?

     MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRÜ MEHMET NEZİR GÜR - Onlara Arapçayı öğretme çalışmamız, artı, Türkçeyi de...

     ORHAN MİROĞLU (Mardin) - Arapçayı öğretiyoruz, anlıyorum.

     MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRÜ MEHMET NEZİR GÜR - Zaten biliyorlar Arapçayı...

     ORHAN MİROĞLU (Mardin) - Ama ana dilleri değil Arapça, bazılarının, belki on binlercesinin ana dili değil Arapça. Arapçayı biliyor olabilirler ama ana dilleri değil. Bilmek açısından söylüyorum yani bir tartışma falan için demiyorum bunu ama bilelim. Yani biz Arapçayı bu çocukların ana dili olarak kabul ediyoruz ve ilk eğitim o şekilde veriyoruz, öyle mi?

     MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRÜ MEHMET NEZİR GÜR - Yani ana dili Arapça olan veya uyruğunu göz önünde bulundurarak kendi dilini unutmaması için eğitim çalışması yapıyoruz ama uyumun sağlanması için de Türkçeyi planlı bir şekilde öğretiyoruz.

     ORHAN MİROĞLU (Mardin) - O tamam, peki.

     Ya, söz almışken bir şey daha belirtmek istiyorum.

     BAŞKAN - Buyurun.

     ORHAN MİROĞLU (Mardin) - Göç Politikaları Genel Müdür Yardımcımız önemli bir şey söyledi "Bir belge oluştu." dedi. Göç Politikaları Kurulu oluştu. Bundan haberim yok, bilmiyorum yani herhâlde Komisyonumuzun da ilgisini çekmiştir mutlaka. Bir metin de gösterdiniz siz, sanıyorum belge oluştu. Mümkünse o belgeyi Komisyonumuzun üyeleri öğrenebilirlerse, bir biçimde ulaştırabilirseniz çok iyi olacak çünkü burada çok konuşuldu, hatta Komisyon Başkanımız bir uyum belgesi oluşturmamız gerektiğini de ifade etti. Bu belge önemli bence.

     BAŞKAN - Onu şöyle yapalım: Yani bizim arkadaşlarımız yazışsın, onları istesin kurumdan, biz de Komisyon üyesi arkadaşlara onların dağıtımını gerçekleştirelim.

     ORHAN MİROĞLU (Mardin) - Teşekkür ediyorum.