Komisyon Adı:Anayasa Komisyonu
Konu:Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/2137) (alt Komisyon Metni)
Dönemi:26
Yasama Yılı:3
Tarih:06/03/2018


Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/2137) (Alt komisyon metni) FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

     Kısaca ifade edeceğim, daha önce zaten detaylı bir şekilde diğer maddelerde söylememiz gereken birçok şeyi ifade ettik, onları da yine tekrar etmiş olalım. Özellikle, 10'uncu maddede, 15 ve 16'ncı maddede söylediklerimiz bu madde için de geçerli ama şunu bir kere daha farklı şekilde ifade etmekte de yarar görüyorum, kısaca ifade edeceğim.

     Bu madde yine 15 ve 16'da olduğu gibi "İttifakı nasıl güçlendiririz?" onun teknik, şekilsel düzenlemesiyle alakalı bir madde. Geçersiz sayılması gereken oyların ittifak lehine geçerli sayılması yani bir anlamda, haksız oy kazanımının da teknik düzenlemesi. Biz buna "parsel bazında seçim düzenlemesi" de diyebiliriz aslında. Yine şekil olarak baktığımızda, işte geometrik şekillerde düzenlenen oy pusulasıyla alakalı olduğu için seçmen algısını ve oy verme davranışını, eğilimini yönlendirmeye dönük bir algı yönetiminin de bir parçası olan düzenlemeden bir tanesi. İttifak uygulamasını tek başına seçime girecek partilerin aleyhine, ittifak yapan partilerin lehine eşitlik ilkesini ve serbest seçim ilkesini ortadan kaldıran bir düzenleme olarak görüyoruz ve böyle değerlendiriyoruz ve bu gerekçelerle de Anayasa'ya aykırı olduğunu düşünüyoruz. Anayasa'ya aykırılık iddiamızla birlikte de madde metninden çıkarılmasını talep ediyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar.