Komisyon Adı:Anayasa Komisyonu
Konu:Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/2137) (alt Komisyon Metni)
Dönemi:26
Yasama Yılı:3
Tarih:06/03/2018


Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/2137) (Alt komisyon metni) FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

     Tutanaklara geçmesi açısından bir cümleyle ifade edeceğim. Daha önceki maddelerde söylediğimiz hem Anayasa'ya aykırılık iddialarımız hem de seçim güvenliği ve kurulması planlanan ittifakla ilgili kaygılarımız ve eleştirilerimiz yine bu maddede, devam maddelerinde olmak üzere geçerlidir. Hem muhalefet şerhimizi hem önergemizi hem de bugüne kadar söylediğimiz bu eleştirilerimizi bu madde için de tekrar etmiş olalım.

     Teşekkür ediyorum.