Komisyon Adı:Anayasa Komisyonu
Konu:Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/2137) (alt Komisyon Metni)
Dönemi:26
Yasama Yılı:3
Tarih:06/03/2018


Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/2137) (Alt komisyon metni) FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

     Bu maddeyle ilgili çok uzun tutmayacağım konuşmamı çünkü 9'uncu maddede zaten söylememiz gereken birçok şeyi söyledik ki 9'uncu madde bu maddeyle de ciddi anlamda bağlantılı ve birbirini tamamlayan maddeler. Sadece kısaca tekrar etmek gerekirse ısrarla da söylüyoruz bu önemli bir şey 16 Nisan referandumundaki özellikle mühürsüz zarf ve mühürsüz oy pusulası rezaletinin burada yasalaşmasını görüyoruz. Bu ne yazık ki hukuka, demokrasiye, seçimlerin seçim güvenliği anlamında doğru bir şekilde yapılması ve seçmen iradesinin sandığa doğru şekilde yansıtılması ve sandığa yansıyan seçmen iradesinin doğru şekilde korunması noktasında ciddi seçim güvenliğini de sıkıntıya sokacak bir madde 9'uncu maddeyle birlikte. 16 Nisandaki hukuksuzlukların yasal zırha büründürülmesi ve daha da önemlisi ve aslında geleceğe ilişkin görünüyor ama esas olarak geçmişteki bir suça dönük aklama niteliği taşıyan bu madde aslında bu yeni yasanın en önemli kötülüğü diye düşünüyorum. Ve bundan sonra, bu maddeler kabul edildikten sonra, özellikle dün akşam da bunun tartışmasını uzun uzun yaptık, Sevgili Özgür Özel Grup Başkan Vekilimiz anlatmaya çalıştı ama ne hikmetse hiçbir vekil, iktidar partisi vekili tarafından anlaşılamadığını ifade ettik ama özellikle fazla basılan pusulaların kötü niyetli insanların ellerine geçmesi neticesinde seçmene baskı yapılması, bir şekilde seçmenlerin oyunun satın alınması ya da o baskı sonucu seçmen iradesine müdahale edilmesi, bunların kötü niyetli ellerde kötü niyetli olarak kullanılması sonucunda biz seçim güvenliği noktasında ne kadar sağlıklı düşünebileceğiz ya da bu soru işaretlerimizi nasıl gidereceğiz? İşte, kamu görevleri noktasında sürekli "Ya kamu görevlilerine güvenelim." Ama bir yandan da deniyor ki: "İşte böyle bir ihmal ederlerse ne olacak? Biz buna ilişkin de işte kaldırarak, bu uygulamayı kaldırarak bir yöntem, bir çözüm bulalım." Bunun ne sakıncası var? Tam tersi seçim güvenliğini daha da güvenli kılacak bir uygulama aslında ve şimdi biz onu kaldırıyoruz ve bunu da ne hikmetse seçim güvenliğini sağlamak adına yapıyoruz. Bu da ciddi anlamda çelişkili.

     Bu maddeler kabul edildiği takdirde oy pusulalarının amacı dışında kullanan ellere geçebildiği sistemde şaibenin önü açılacak, mühürsüz pusulaların geçersiz sayılması şaibenin önünü açacak ve bundan sonra hiçbir seçimin güvenilir olmadığı durumu ortaya çıkacaktır.

     Bu vesileyle bu sebeple de bu maddenin kesinlikle teklif metninden çıkarılmasını istiyoruz, çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu maddeyle ilgili daha önce 9'uncu maddede söylediklerimi de bir kez daha tekrar etmiş olalım. Aynı zamanda muhalefet şerhimizde de belirtmiş olduğumuz hususları burada da yine tekrar etmekle yetinelim.

     Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.