Komisyon Adı:Anayasa Komisyonu
Konu:Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2137) (alt Komisyon Metni)
Dönemi:26
Yasama Yılı:3
Tarih:05/03/2018


Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2137) (Alt komisyon metni) FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

     298 sayılı Kanun'un 98'inci maddesinin (4)'üncü fıkrasının son cümlesi değiştirilerek mühürsüz oyların kabul edilecek olması, ne yazık ki, birçok arkadaşımın söylediği gibi, ben de tekrar ifade etmek istiyorum ki Yüksek Seçim Kurulunun hukuksuz mühür uygulamasını yasal bir zemine kavuşturma gayretidir. 16 Nisanda kanunun çiğnendiğinin bir itirafı olmaktan da öte -ki bu itiraf zaten bu düzenlemeyle birlikte ortada ama bundan da öte- önümüzdeki seçimlerde son derece tehlikeli bir yolu da açmış oluyor bu düzenleme.

     Her seçim döneminde illa bir yerlerde trafoya hep kediler girerdi. 16 Nisan referandumunda bu sefer trafoya YSK girmişti. Şimdi, bundan sonra da yine bu trafolarda YSK'nin dolaşacağının da göstergesi olacak gibi geliyor bu düzenlemeyle birlikte. Sadece bir benzetme yapmak istedim bununla alakalı. Yani hukuksuzluğu resmen, göz göre göre resmiyete dökmüş oluyorsunuz bununla birlikte.

     Bu maddenin gerekçesiyse daha anlamsız ve yine teklifin 3 ve 4'üncü maddeleriyle de çelişiyor. Hani "Sandık başkanları, görevlileri, seçim güvenliği nedeniyle kamu görevlilerinden oluşacak." dedik. Bunlara, bu kişilere, görevlendirilmiş kamu görevlilerine bizden güvenmemiz bekleniyor ama aynı zamanda "Ne olur ne olmaz, bir şeyleri de ihmal edebilirler, görevlerini de kötü yapabilirler, bu işi de beceremezler ve zaten yeteneksiz de çıkabilir bazıları." gibi böyle bir anlam taşıyan, bir yandan "güvenelim" bir yandan da "Yok, güvenmeyelim." denilen, birbiriyle çelişen maddelerden bahsediyoruz. Madem ihmalleri olabileceğini düşünüp böyle saçma bir önlem alıyoruz, neden bu insanlara güvenmemiz bekleniyor? Bir de öyle de bir çelişkiyi de sizin dikkatlerinize sunmak istiyorum.

     Mühür, bir pusulanın ve zarfın o sandık için hazırlandığının ve yine o sandıkta kullanıldığının kesin karinesidir değerli arkadaşlar. Ama şimdi ne yazık ki bu mührü kaldırdığımızda, mühürsüz pusula ve zarfları geçerli kıldığımızda, bir meşruiyet krizi yaratacak, hilenin önünü açacak, seçim sistemimize ve demokrasimize ağır bir darbe vuracak.

     Aynı zamanda, oy pusulasının filigranlı olmasının sahte oy kullanılmasına nasıl tek başına engel olacağını da açıkçası merak ediyorum, tek başına engel olacak bir şey değil. Özellikle de oy pusulalarının çok sayıda, seçmen sayısından daha fazla bastırıldığını -ki daha önce de konuştuk, kısaca geçeceğim- düşünürsek bu fazla oy pusulaları kötü niyetli insanların eline geçerse bunların, hileli şekilde oy verilmesinin nasıl önüne geçeceğiz? Ya da buradaki meşruiyet sorununu, insanların kafalarında bırakacağı soru işaretlerini nasıl gidereceğiz? Sadece filigranla kontrolü nasıl sağlayacağız? Bu noktada da yine ciddi anlamda düşünülmesini gereken ve yine seçim güvenliğini ciddi derecede zedeleyecek bir düzenlemeden bahsediyoruz ve kesinlikle bu, tekliften çıkartılması gereken bir düzenlemedir, böyle bir hukuksuzluk olamaz; bu, resmen kanunun, hukukun katledilmesidir, başka da bir ifadesi yoktur.

     Teşekkür ediyorum.