Komisyon Adı:Anayasa Komisyonu
Konu:Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2137) (alt Komisyon Metni)
Dönemi:26
Yasama Yılı:3
Tarih:05/03/2018


Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2137) (Alt komisyon metni) FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

     Bu 5'inci maddemiz de iki farklı seçimin oy pusulalarının aynı zarfa konulmasını hükme bağlıyor. Hakikaten bravo, öyle ince ayrıntısıyla, ince detayına kadar planlanmış, hesaplanmış, bir oy bile kaçmasın, bir geçersiz oy bile olmasın, her şey artı hanemize yazsın, her şey bize yarasın diye iki parti bayağı bir uğraşmış. İyi emek vermişsiniz. Kutluyorum sizi bu anlamda. Gerçekten iyi detaylandırılmış. Sayın Vekilimin dediği gibi böyle santim santim, cümle cümle, kelime kelime, enine boyuna, uzunluğuna genişliğine, her şeyine iyi çalışılmış. Burada da yine tek bir oy kaçmasın diye gerçekten uğraşmışsınız.

     Aslında iki farklı seçim niye aynı zarfa koyuyoruz? Hangi ihtiyaç bu düzenlemeyle giderilmek isteniyor? Yani iki farklı oy pusulasını aynı zarfa koyduğumuzda ne yapmış olacağız, mesela neyi engellemiş olacağız? Tasarruf mu etmiş olacağız? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci zarfı bastıracak parası mı yok? Niye iki ayrı zarf yapmıyoruz? Burada da mutlaka böyle ince bir nüansla düşündüğünüz kesin. Bir ihtiyacı gidermediğiniz tamamen kendi lehinize "kazan-kazan" mantığıyla hesapladığınız şey ortada diye düşünüyorum.

     MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - Oyların bize geleceğinden eminsiniz o zaman Fatma Hanım?

     FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Hayır ama... Bakın, yönlendirmeyi gördüğümüz zaman...

     MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - Aynı şey sizin için de geçerli. Bütün partilerimiz için geçerli yani. Genel ve soyut kurallar.

     FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Bakın, şimdi en başından beri ne konuşuyoruz? Demek ki çok iyi dinlememişsiniz. En başından beri ne konuşuyoruz? Sürekli seçmen iradesinin sakatlandığı, sürekli seçmen iradesine bir mesaj verildiği, algı yönetildiği, "Buna oy veriyorsan buna da oy ver." denildiği bir ortamda yapılacak bir oylamada, insanların iradesinin yönlendirildiği bir seçimde, Allah aşkına yani, bunun başka bir ifadesi, açıklaması çıkıyor mu? Her şeyi de bu kadar çok detaylandırdığınıza göre, her şeyi de bu kadar lehinize hesap ettiğinize göre bunu da mutlaka hesap... Bunun sadece size çıkıp çıkmaması meselesi değil. Birbirinizin oylarını da alma meselesi aslında, MHP AKP'ye kazandırsın, AKP MHP'ye kazandırsın. "Sen kazan ben kazanıyım, ben kazanayım sen kazan." yani bunun üzerine kurduğunuz bir sistem.

     MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - AK PARTİ ile MHP'ye değil, bütün siyasi partilere ilişkin bir düzenleme.

     FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Genel itibarıyla bu amaçla yaptığınız bir şey olduğu çok bariz anlaşılıyor değerli arkadaşlar.

     BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, lütfen, karşılıklı konuşma yapmayalım.

     Sayın Hürriyet, siz, lütfen, devam edin.

     FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Devam ediyorum.

     Bunları aynı zarfa koymak aynı zamanda seçmene hem bir güç gösterisi yapmak, aynı zamanda işte milletvekili seçiminde kime oy veriyorsan Cumhurbaşkanlığı seçiminde de ona ver, Cumhurbaşkanlığında kime veriyorsan vekillikte de işte ittifaka mutlaka oyunu ver mesajı veriyor.

     Yine -hep FETÖ vurgusu yapıyorum ama- böyle subliminal mesajlar birçok uygulamanızda, düzenlemenizde, yaptığınız hesap kitapta hep bunu görüyoruz. Seçmen iradesini sakatlıyorsunuz, yönlendiriyorsunuz, yasama ve yürütme erklerini yine aslında birleştiriyorsunuz bununla. Bu düzenlemeyle yaptığınız şey doğru değil, yanlış. Seçimlerin serbestliği ilkesine, yine gizli oy kurallarına, seçmen iradesine verilmesi gereken değer noktasında ne yazık ki doğru bir düzenleme değil. Hem seçim güvenliği noktasında hem de diğer demokratik kurallarımız itibarıyla ne yazık ki aykırı bir düzenleme. Karşı olduğumuzu ve bu tekliften çıkarılması gerektiğini de buradan ifade etmek istiyorum.

     Teşekkür ederim.