Komisyon Adı:Anayasa Komisyonu
Konu:Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2137) (alt Komisyon Metni)
Dönemi:26
Yasama Yılı:3
Tarih:05/03/2018


Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2137) (Alt komisyon metni) FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

     Aslında az önce söylediklerimi tekrar ediyorum çünkü bu madde ile 3'üncü madde zaten birbirini tamamlar nitelikte. O maddede de söylemiştim, aynı çekincelerimiz, aynı gerekçelerimiz bu madde için de geçerli.

     Ek olarak kısaca şunları ifade etmek gerekirse, bu teklifin tümüne baktığımızda aslında şunu görüyoruz -uygulamada da karşımıza çıkacak- sanki böyle, açık oy, gizli sayım üzerine kurulmuş bir sistem var âdeta. Bu sistemi korumak adına da bu sistemi işler kılmak adına da her türlü önlem böyle ince detayına kadar düşünülmüş, planlanmış, gözden kaçırılmamak için uğraşılmış. 3 ve 4'üncü maddede de bunları görüyoruz.

     Bu madde de yine sandıktan demokrasiyi uzaklaştırmaktan başka bir şey değil arkadaşlar. Siyasi partilerin katılımcılığı ve denetimi sandığın meşruiyeti açısından gerçekten son derece değerli ki bunu bütün kaygılarımızda, endişelerimizde hep dile getiriyoruz ama ne yazık ki bu son derece değerli olan ilkenin her fırsatta, her düzenlemede, her maddede bir kere daha, bir kere daha ihlal edildiğini ve bunun kasti olarak yapıldığını, az önce de bahsettiğim gibi kurulmak istenen sistemi korumak adına her türlü ihtimalin de düşünüldüğünü görüyoruz.

     3'üncü ve 4'üncü maddelerde de yine hep tek adam rejimi uygulamalarının iz düşümlerini görüyoruz. Burada uygulamada yaratacağı etkileri düşündüğümüzde ne yazık ki her madde bizi buna doğru götürüyor. Bu maddeyle ilgili de 3'üncü maddeyle birlikte söylediklerimi aynen tekrar etmiş olayım.

     Teşekkür ediyorum.