Komisyon Adı:Plan Ve Bütçe Komisyonu
Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) İle 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) Ve Sayıştay Tezkereleri A) Millî Eğitim Bakanlığı B) Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı C) Yükseköğretim Kurulu Ç) Üniversiteler
Dönemi:26
Yasama Yılı:3
Tarih:07/11/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) ve Sayıştay tezkereleri a) Millî Eğitim Bakanlığı b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı c) Yükseköğretim Kurulu ç) Üniversiteler SELİNA DOĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım, değerli hazırun; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

     Öncelikle, tabii, medeni ülkelerde aslolan öğretmenlerin itibarlarının kendilerine iade edilmesidir, saygın bir şekilde mesleklerini yürütmeleridir. Bunun için elbette ki ekonomik getiriler tek gösterge değildir ama en önemli göstergelerden bir tanesidir. Dolayısıyla, öğretmene 150 lira zam yapıp 200 lira vergi kesintisi yapmak ve maaşların ikinci vergi dilimine sokulmaması öğretmenleri ciddi manada itibarsızlaştıran bir tutumdur.

     Yine, idarecilerin yandaşlığa göre değil -aslında tüm bürokraside olması gereken şekilde- liyakate göre atanması gerekmektedir. Bize gelen şikâyetlerden en önemli bir tanesi, yine, lisede günde sekiz saat ders saatinin çok fazla olduğu, özellikle son iki saatte hem öğretmenlerin hem öğrencilerin performanslarının çok fazla düştüğü yönündedir. Bu son 2 ders saatinin âdeta boş geçtiği söylenmektedir. Yine, özellikle bizim gibi sürekli sistemin değiştiği ülkelerde hem öğretmenlerin hem öğrencilerin yönlendirilmeye, oryante edilmeye çok fazla ihtiyaç olduğu bir gerçektir, burada da rehber öğretmenlere çok büyük rol düşmektedir. Ama rehber öğretmenler ne yazık ki görev tanımları itibarıyla -tabiri caizse- memurlaştırılmış durumdadırlar. Dolayısıyla rehber öğretmenlerden gerektiği gibi faydalanılmamaktadır.

     Bir de bir sorum olacak Sayın Bakanım: Sunumunuzda Suriyeli öğrencilerden bahsettiniz, teşekkür ediyorum. Ancak, ülkemize Suriye'den gelen öğrencilerin hepsi biliyorsunuz Arap ve Müslüman değil, gelen Suriyeliler arasında Hristiyan olanlar da var. Yine bana gelen bazı şikâyetler şöyle: Örneğin, orada, Suriye'de, Halep'te özellikle, Ermeni okuluna giden Suriyeli öğrenciler burada devlet okullarına yönlendiriliyorlar, Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında ikamet izni olanlar devlet okullarına yönlendiriliyorlar. Bu da aslında hiç aşina olmadıkları bir eğitime tabi tutulmaya zorluyor onları. Oysa burada biliyorsunuz Ermeni okulları var fakat azınlık okulları mevzuatı onların Ermeni okuluna gitmelerine izin vermiyor. Bunun sayısı bir elin beş parmağını geçmez; 2, 3, bilemediniz 5'tir. Sizden talebimiz, bunlarla ilgili bir çözüm bulunması çünkü bu çocuklar -dediğim gibi- hiç aşina olmadıkları, bilmediği bir kültürde eğitim alacaklar. Öbür türlü, Ermeni okullarına misafir olarak gitseler bu sefer diploma alamayacaklar. Bu konuda da sizden bir çözüm bekliyoruz.

     Teşekkür ederim.