Komisyon Adı:İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Konu:Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun, Komisyon Başkanı Mustafa Yeneroğlu'nun Yaptığı Açıklamasındaki Ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Alt Komisyonların Çalışmalarına İlişkin Görüşmede Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Dönemi:26
Yasama Yılı:3
Tarih:08/11/2017


Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun, Komisyon Başkanı Mustafa Yeneroğlu'nun yaptığı açıklamasındaki ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın alt komisyonların çalışmalarına ilişkin görüşmede yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması ORHAN MİROĞLU (Mardin) - Şimdi, değerli arkadaşlar, benim de bu konuyla ilgili söylemek istediğim şu: Başkan o gün yani Barış Annelerinin Mecliste olduğu gün bizi aradı ve kendisinin burada olmadığını, benim görüşmemi istedi. Biz de Filiz Kerestecioğlu Vekilimizin makamını aradık ve kabul edebileceğimizi, görüşebileceğimizi söyledik. Şimdi siz Başkana diyorsunuz ki: "Siz onları anlayamazsınız." Ama herhâlde bu Mecliste onları anlayacak birisi varsa o da benim.

     AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Öyle mi!

     ORHAN MİROĞLU (Mardin) - Evet, öyle.

     AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Sadece sizsiniz yani, tabii!

     ORHAN MİROĞLU (Mardin) - Evet.

     Onların hikâyesini yazmış ve o hikâyeleri yazarken karşılıklı anlamış birisiyim ben. Dolayısıyla onlar da bunu çok iyi biliyorlar ama maalesef, o içinde bulundukları ideolojik kuşatma...

     AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - İdeolojik kuşatma değil.

     BAŞKAN - Hanımefendi lütfen...

     AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Ben yanlarındaydım.

     ORHAN MİROĞLU (Mardin) - Dinleyin biraz ya.

     Bakın kendi hikâyelerini yazmış ve o hikâyelerin binlerce insana ulaşmasını sağlamış bir milletvekiliyle görüşmek istemediler Barış Anneleri.

     AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Komisyon Başkanıyla görüşmek istediler, kendi muhatapları olarak onu görüyorlar.

     BAŞKAN - Hanımefendi böyle olmaz ki sonuçta...

     ORHAN MİROĞLU (Mardin) - Komisyon Başkanı yoktu o gün burada.

     AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Bana bakarak konuşuyor. Kuralım mahkemeyi...

     BAŞKAN - Hayır, lütfen...

     Kusura bakmayın ya bu tarzda olmaz.

     AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Bu tarz... Bana bakarak konuşuyor.

     BAŞKAN - Hanımefendi, siz söylemek istediğinizi söylediniz sonuç itibarıyla. Müsaade buyurun da başka arkadaşlarımız da konuşsun.

     ORHAN MİROĞLU (Mardin) - Bakın, bu Barış Annelerinin temel şey yaptıkları alan Cumartesi Anneleri. Tabii ki o Cumartesi Annelerinin yaşadığı acıyı herkes biliyor ama bu Cumartesi Anneleri ya da Barış Anneleri -ne diyeceksek- İnsan Hakları Komisyonu Başkanıyla görüşmek için sizin o sözünü ettiğiniz, kendi evlatlarının acılarını barındıran, o yası ifade eden dosyalarla gelmediler buraya; bundan da çok eminiz. Siz zaten bunu söylemediniz, siz dediniz ki: "Öcalan üzerindeki tecrit." Öcalan üzerindeki tecrit politik bir meseledir. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Öcalan üzerindeki tecrit de bu ülkeye barış falan getirmedi.

     AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Savaş getirdi, doğru!

     ORHAN MİROĞLU (Mardin) - Öcalan üzerindeki tecrit, şehirlere binlerce militanın gelmesini sağladı, bu tecridin kalkması onu sağladı. Yani o yüzden mantığını biraz gözden geçirin.

     AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Tecrit... Bu konuyu sizinle tartışabiliriz.

     BAŞKAN - Lütfen ya, olmaz ki bu şekilde.

     ORHAN MİROĞLU (Mardin) - Öcalan üzerinde tecrit yoksa bu ülkede barış falan olmuyor Hanımefendi, maalesef olmuyor. Olmadığını hendekler faciasında gördük.

     AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Karşılıklı, bana dönüp cevap veriyor.

     BAŞKAN - Hayır, siz yapıyorsunuz.

     AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Ben yapmıyorum, bana dönüp cevap veriyor, o zaman size baksın.

     ORHAN MİROĞLU (Mardin) - Dolayısıyla Barış Annelerinin 30 tane hikâyesini 30 anneyle bizzat görüşerek on yıl önce röportajlar gerçekleştirildi ve o kitap da Türkiye'de tek, ikinci bir kitap yazılmadı. Yazın yani oturun, onları anlamaya çalışın, sizler bunu yapabilirsiniz. Niye yapmıyorsunuz?

     AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Sayın Milletvekili, ben onu yaşayan birisiyim.

     ORHAN MİROĞLU (Mardin) - Anladım da, onlar bu Mecliste onları en iyi anlayabilecek insanlardan birisi olduğumu biliyorlardı. Ama tabii ki PKK'nin infaz listesinde bir adamla görüşmek istemezler, görüşemezler çünkü öyle bir iradeleri yok; bunu da çok iyi biliyoruz.

     AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - İyi ki görüşmemişler!

     MEHMET METİNER (İstanbul) - Kimse bize maval okumasın!

     ORHAN MİROĞLU (Mardin) - Bu yüzden yani bu Komisyonun asıl işlevini böyle istismara açık hadiseler hâline getirmeyin, gerek yok. Bu Komisyon ihlallerle ilgili bir komisyondur, bu Komisyon Barış Annelerinin getirdiği "Evlatlarımız kayboldu, bu evlatlarımızın bulunmasını istiyoruz." gibi bir fikre açık bir komisyondur. Ama "Abdullah Öcalan siyasi misyonunu yeniden kazansın." Bu, Barış Annelerinin işi değil. Bu, başka grupların işidir.

     Kaldı ki hiç merak etmeyin, Abdullah Öcalan'la gerektiği zaman bu devletin istihbarat örgütleri görüşüyor ve hiçbir zaman Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecrit sırf Barış Annelerinin çabaları sonucu ortadan kalkmış bir tecrit değil. Siyasi konjonktür, siyasi şartlar gerektirdiği zaman Abdullah Öcalan'la devlet görüşmüştür ve belli süreçler başlamıştır, Oslo'dan ne bileyim "çözüm süreci" dediğimiz sürece kadar, hadise budur. Dolayısıyla o annelere siz de tavsiye edin, deyin ki: Yaşadığınız acıyı Komisyona taşıyın.

     AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Tavsiyemizi ederiz, bir daha sizinle görüşmezler.

     ORHAN MİROĞLU (Mardin) - Abdullah Öcalan yeniden siyasi misyon alsın, sizin göreviniz değil sevgili annelerimiz deyin. Bunu diyebilirseniz, hakikaten Komisyonumuz o annelere çok faydalı işler yapabilir. O hikâyelerin mutlu sonla... Hiç değilse çocuklarının akıbetinin ne olduğunu öğrenebilirler, belki onlara...

     AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Ben niye "Barış Anneleri" diye bir dernek kuruldu, niye bu derneğin adının "Barış Anneleri" olduğunu biliyorum.

     BAŞKAN - Hanımefendi yaptığınız şimdi...

     ORHAN MİROĞLU (Mardin) - Ama bakın, bu üslup mu yani şimdi, bu üslup mu? Konuşmaya bile dayanamıyorsunuz yani.

     AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Biz cevap vermeyelim mi? Sabahtan beri bana bakıp konuşuyorsunuz, şunu yapın, bunu yapın diye

     ORHAN MİROĞLU (Mardin) - Evet öyle. Barış Annelerinin görevi Abdullah Öcalan'a yeni siyasi misyon yüklemek değil. Barış Annelerinin görevi, Barış Annelerinin acısı, yası; o yası, acıyı Komisyonumuzun huzuruna getirmeyi gerektiriyor. Bu konuda onlara yardımcı olursanız çok iyi olur, biz de yardımcı oluruz.