Komisyon Adı:Milli Savunma Komisyonu
Konu:
Dönemi:24
Yasama Yılı:5
Tarih:08/12/2014


TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, geçen perşembe günü, Komisyonumuz Millî Mayın Faaliyet Merkezinin kurulmasıyla ilgili yasa tasarısını görüştü. Bu görüşme sırasında, iktidar partisi milletvekilleri bedelli askerlikle ilgili önerge getirdiler ve bir şekilde Komisyonumuzda kabul görerek geçti. Toplantının sonunda muhalefet şerhlerinin acilen verilmesi yani cuma günü saat on ikiye kadar verilmesi gibi bir de zorunluluk getirdiniz Komisyon Başkanı olarak.

     Şimdi, anlamakta zorluk çektiğim bir hususa temas etmeden geçemeyeceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'nin en büyük, en önemli kurumudur. Bu kurumun Millî Savunma Komisyonu Anayasa ve İç Tüzük çerçevesinde çalışmalarını yapar. Perşembe günkü toplantıda İç Tüzük'ün 35'inci maddesi her nedense aklınıza gelmedi. Bugün konuyla ilgili diğer benzer teklifleri birleştirmeyi önerdiniz, getirdiniz. Aslında oylamaya da gerek yok, Komisyon Başkanı İç Tüzük'ün 35'inci maddesine göre benzer teklifleri birleştirerek görüştürür. Şimdi, muhalefet şerhlerimizi verdik, bir saat geçmeden, yeni bir yasa teklifinin geldiğini ve pazartesi, bugün saat 14.30'da Komisyonun toplanacağını önce telefonlarla şifahen, daha sonra da yazıyla bildirdiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasa çalışmaları sırasında Anayasa ve İç Tüzük ihlallerine çok alıştık ama Bakanlığın daha dört gün önce görüşülen konularla ilgili olarak ve bazı hatırlatmalarda bulunmamıza rağmen ertesi gün yeni ilavelerle, yeni bir konuyla karşılaşıyor olmamızı çalışmaların ciddiyetiyle bağdaştıramadığımı ifade etmeliyim.

     Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulması Yasa Tasarısı 109 maddeydi. Bedelli askerlikle ilgili kamuoyunda aylardır bir beklenti olduğu doğrudur ve bu beklentinin giderilmesi için biz de desteğimizi verdik. Ancak, bunu ayrı bir yasa tasarısı veya teklifiyle yarın için, salı günü için gündeme getirebilecek şeklide Komisyondan geçirmek mümkün iken öngörü eksikliğiyle 109 maddelik Millî Mayın Faaliyet Merkezi Yasa Tasarısı'nın içine koyduk. Bunu yapan iktidar partisi milletvekilleri, Komisyonun iktidar mensubu üyeleri. Anlamakta zorluk çekiyorum, Bakanlık ve iktidar partisi ayrı ayrı mı partilerdir? Bu bir koalisyon değil. Nasıl oluyor da sonradan birtakım öngörüler ortaya çıkabiliyor? Tabii, 109 maddeyle bu işin salı günü çıkarılamayacağı geç anlaşıldığından, şimdi yeni bir teklifle karşı karşıyayız. Bu teklifin yanına Sözleşmeli Er ve Erbaş Yasası'ndaki değişiklik de ilave edildi. Benim bildiğim Türk Silahlı Kuvvetleri çok planlı çalışır, öngörü sahibidir. Bedelli askerlik uygulamasıyla ortaya çıkacak muhtemel personel açığının alelacele er ve erbaş yasasında yapılacak değişiklikle telafi edilmeye çalışılması belki pratik bir çözümdür ama bu yasa teklifi veya yasası burada görüşülürken öngörülmüş olması lazım. Bu kadar hayati, bu kadar önemli bir konu eğer Genelkurmay, Millî Savunma ve Komisyon arasında öngörülemiyor da böyle perakendeci, veresiye bir üslup ile her gün yeni birtakım teklif ve tasarılarla karşılaşıyorsak bunu gerçekten üzücü bir durum olarak değerlendiririm. Zaman zaman burada bazı eleştiriler ve önerilerde bulunuyoruz. Ancak, bunlar klasik, muhalefetten gelmiştir "Kabul edenler... Etmeyenler..." şekliyle reddediliyor ama dönüyor dolaşıyor konu sonradan muhalefetin söylediklerinin önemli ölçüde haklı olduğunun tespiti noktasında birleşiyor.

     Ben, bu bir hafta içerisinde, hatta beş gün içerisinde öngörüsüzlükten çok ciddi bir konuda değişik birtakım tarz çalışmalara tevessül edilmesini üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek istiyorum.

     Teşekkür ederim.