Komisyon Adı:Milli Savunma Komisyonu
Konu:
Dönemi:24
Yasama Yılı:5
Tarih:04/12/2014


TURHAN TAYAN (Bursa) - Şu 108 maddeden oluşan tasarıya önemli birtakım ilaveler yaptık. Ancak bu tasarı hazırlanırken, yeterince incelenmemiş, araştırılmamış, düşünülmemiş ve şimdi, Bakanlık, iktidar mensubu üyelerin önergeleriyle konuyu gündeme getiriyor ve tasarıya ekliyor. Çok önemli ciddi ilaveler, eklemeler yaptık ve bunlara da yapıcı yaklaşıyoruz. Burada destek veriyoruz, en azından muhalefet etmiyoruz. Ama bazı şeyleri de tespit etmek lazım. Bu tasarı hazırlanırken -geçmişte de oldu böyle- yeteri kadar incelenmiyor, irdelenmiyor, sonra istim arkadan gelsin kabilinden önergelerle burada eklemeler yapıyoruz.

     Az önce bir madde geçti, şimdi yine benzer bir madde görüşüyoruz. Yeterli planlama yapılmadığı için, daha önce alınmış olan birtakım kararların sakıncaları, eksikleri ortaya çıktığı için, şimdi bu bedelli askerliğin de getirdiği bazı sorunları çözebilmek için yapay birtakım önlemlere başvuruyoruz. Bu bizi yarın şuraya götürecektir: Nüfusu hızla artan, genç nüfusa sahip bir ülkede, ekonomik sorunların hüküm sürdüğü bir ülkede, bugün 700 bin kişinin beklenti içerisinde olduğu bedelliyle ilgili belki de iki sene sonra buraya kamuoyu önüne yeni birtakım taleplerle geleceğiz, en azından beklentiler yaratılacak. Bu konuyu silahlı kuvvetlerin, Bakanın çok iyi planlamış olması lazım. Taşıma suyla değirmen dönmez. Ben bu kadarını söyleyerek iktifa edeceğim. Lütfen, bu tasarılar hazırlanırken daha dikkatli, daha öngörülü olarak hazırlansın ve burada üzerinde araştırma ve düşünme fırsatı bulamayacağımız değişiklik önergeleri veya ilave madde önergeleriyle karşılaşmayalım.

     Teşekkür ederim.