Komisyon Adı:Milli Savunma Komisyonu
Konu:
Dönemi:24
Yasama Yılı:5
Tarih:04/12/2014


TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, yanılmıyorsam, bu görüşmekte olduğumuz bedelli askerlik konusu Türkiye'de dördüncü defa gündemdedir.

     BAŞKAN - Doğrudur, evet.

     TURHAN TAYAN (Bursa) - Bu konunun sık sık kamuoyuna getirilmesi ve tartışılmasının toplumda derin sosyal yaralar açtığı bir vakadır. Türkiye'nin sosyoekonomik durumu, Türkiye'nin stratejik durumu, gelir düzeyimiz, bu konudaki mevcut adaletsizlikler çerçevesinde halk arasında "parası olana tezkere, olmayana askere" yerleşik laflarının âdeta tescili gibi tekrar bu konu gündeme gelmiştir. Bu konunun ne siyasi amaçla gündeme getirilmesi savunulabilir ne ekonomik bir enstrüman olarak görülmesi şeklinde gündeme getirilmesi kesinlikle onaylanabilir.

     Şimdi, aşağı yukarı bir yılı aşkın bir zamandır bu konu tekrar tartışılıyor. Hükûmet yetkilileri birbiriyle çelişen bazı beyanlarda bulunuyorlar ama anlıyoruz ki bu konu gündeme gelecek, nitekim geldi. Şimdi, 700 bin kişinin bundan yararlanacağı öngörülüyor. Bu, önemli bir kaynak şu anda. Dolayısıyla, böylesine önemli bir kaynağı eklediğimiz açısından bu konunun gündeme gelmesine Türk Silahlı Kuvvetlerinin gönülden destek verdiğini sanmıyorum, bu kararı içine sindirebildiklerine ihtimal vermiyorum. Bu konunun sizi de siyaseten rahatsız ettiğini, vicdanen rahatsız ettiğini tahmin ediyorum. Şimdi gelmiştir, bunun gündemden kalkması lazımdır. Bu konuya Türk Silahlı Kuvvetlerinin şu veya bu mülahazayla gönül vermesinin zor olduğunu, kendilerinin bu konuda zorlandığını kamuoyundan yakinen takip ediyoruz, hissediyoruz. Şu anda silah altında bulunan ve hemen ocak ayından itibaren silah altına alınacak bu şartlara uymayan vatan evlatlarının vicdanen, manen, moral olarak bu konudan, bu uygulamadan, bu karardan rahatsız olacakları bir gerçektir. Dolayısıyla, böyle bir kaynak düşünülürken bu konuda ortaya çıkan vicdani rahatsızlığı kısmen giderebilecek ve Anayasa'mızın sosyal devlet ilkelerine de tıpatıp uyan bir uygulamayla hiç olmazsa geliri, maddi imkânı olmayanların da böylesine bir imkândan yararlanması ve olabildiğince adaletin, eşitliğin sağlanabilmesine imkân verilmesi, devletin şefkatine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Büyük Millet Meclisi olma gibi hasretlerine uygun olacağını düşünüyorum. Bu sebeple önergemizin destek görmesini ben Komisyon üyelerinden ve Hükûmetinizden rica ediyorum.

     Teşekkür ederim.